Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης :

Επιμέλεια Οργάνωσης & Εταιρική Επικοινώνια :

  • Διεύθυνση : Ακαδημίας 28,10671 Αθήνα
  • Τηλ : +30.210.339.2500
  • Φαξ : +30210.3392318

Κυρία Κυριακή Τσακανίκα 6942 604695
Κυρία Ελένη Σωτηροπούλου Τηλ. 210 3392500 Fax. 210 3392318