"Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"
Τετάρτη 18 Μαΐου 2005, Αίγιο

 
17:45-18:00
Προσέλευση - Εγγραφές
18:00-18:20 Χαιρετισμοί:
Παναγιώτης Καββαδάς*, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Γεώργιος Περπής, Δήμαρχος Αιγίου
Ανδρέας Κουνινιώτης, Πρόεδρος ΣΕΒ Δ. Ελλάδος, Αντιπρόεδρος ΙΝΑΔΕ, Πρόεδρος εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ»
18:20-19:30 1η Συνεδρία
"Η σημασία της Ευρυζωνικότητας"
15' εισηγήσεις Αβέρκιος Βαφειάδης, Εκπρόσωπος ΕΥΔ ΕΠ. ΚτΠ
Πάνος Γιαννακόπουλος, Σύμβουλος Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και ΕΑΙΤΥ
"Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ: Πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε"
Σταύρος Γιαννακόπουλος, Palatino
19:30-19:45 Διάλειμμα, Καφές
19:45-21:00 2η Συνεδρία
"Ευρυζωνικότητα και εφαρμογές στην ΠΔΕ"
15' εισηγήσεις Γεράσιμος Μακεδονόπουλος, Περ. Δ/ντης ΟΤΕ
"Ευρυζωνικότητα στην Τηλεπ/κη Περιφέρεια ΟΤΕ στη Δυτ. Ελλάδα"
Λεωνίδας Μαυρουδής, Αντιδήμαρχος Αιγίου
"Δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Αιγίου: Η ευρυζωνικότητα καταλύτης για την ανάπτυξη της πόλης"
Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS Στρατηγικές & Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ
"Ευρυζωνικότητα στον Δήμο Διακοπτού"
Χρίστος Γεωργόπουλος, PROTIANET EΠΕ
"Ανάπτυξη υπηρεσιών με χρήση ευρυζωνικών δικτύων"
Τριαντάφυλλος Σαραφίδης, Business development manager,
Η+S TECHNOLOGY SOLUTIONS
"Ευρυζωνικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις"
21:00-21:30 Συντονισμός: Πέπη Σπηλιωτοπούλου, Αιγίοχος
Συζήτηση - Συμπεράσματα
*: Έχει προσκληθεί.