Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας", σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα

"Η προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη χώρα και ιδιαίτερα
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005 και ώρα 09:00 - 18:30.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Επιμέλεια Οργάνωσης :
http://ru6.cti.gr/broadband
Κέντρο Εξυπηρέτησης : 801-11-22263 (801 11 BBAND)