Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) στα πλαίσια του έργου

"Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στη Χώρα

και ιδιαίτερα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας"

σας προσκαλεί σε ημερίδα

στο Παπαστράτειο Μέγαρο (Πλατεία Συντριβανίου) Δήμου Αγρινίου,

το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 09:00.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.


Επιμέλεια Οργάνωσης :
http://ru6.cti.gr/broadband
Helpdesk: 801 11 22263 (801 11 BBAND)