Για συμμετοχή ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την στην εταιρεία που επιμελείται της διοργάνωσης

iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

  1. κα. Βαρβάρα Ξυδού (τηλ: +30.210.3392.502)
  2. κα. Γκέλη Ψιμάρνου (τηλ: +30.210.3392.504)

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την Computer Associates Hellas στην διεύθυνση www.ca.com.