Υπολογίζεται πως πάνω από το μισό του συνολικού αριθμού επιθέσεων σε εταιρείες και οργανισμούς γίνονται " εκ των έσω ". Ακόμη περισσότερο, τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύουν πως επιθέσεις " εκ των έσω " έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος στους οργανισμούς απ'ότι κοστίζουν οι επιθέσεις από το Internet και άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιος "εκ των έσω" έχει την εμπιστοσύνη σας αλλά και την απαρέτητη γνώση του συστήματος σας, έχει γνώση του πολυτιμότερων πληροφοριών και δεδομένων σας και της ακριβής τους θέσης. Επιπλέον τα άτομα που προχωρούν σε τέτοιες επιθέσεις σπάνια αποκαλύπτονται.

Το λογισμικό eTrust Solutions, από την εταιρεία Computer Associates, την εταιρεία που καταλαμβάνει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολήσεις λογισμικού, προσφέρει ασφάλεια σε ανταγωνιστικές τιμές και για κάθε είδος εταιρείας. Η ολοκληρωμένη τμηματική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό , προσφέρει απόλυτη προστασία ακόμα και για τις πιο πολύπλοκες εσωτερικές διαρθρώσεις και ανταποκρίνεται σε κάθε θέμα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν σημέρα οι επιχειρήσεις.

Ελάτε να διαπιστώσετε μόνοι σας τα μοναδικά πλεονεκτήματα του λογισμικού eTrust Solutions που προσφέρεται από την Computer Associates και να μάθετε πως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο βαθμό τον γρήγορο και δυναμικοό κόσμο του eBusiness - Commerce με σιγουριά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς ,
Erez Braun,
Country Manager Greece & Cyprus
Computer Associates Hellas