ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

διοργανώνει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2001,

ημερίδα με θέμα: «Διδακτική Μεθoδολογία της Πληροφορικής»

στο Αμφιθέατρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριών Συστημάτων
(Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο).

H συγκεκριμένη ημερίδα θα δώσει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της διδακτικής πράξης σε θεματικά αντικείμενα Πληροφορικής, τις μεθοδολογίες που ενσωματώνονται όπως και πιθανά εργαλεία λογισμικού.

Ο πολύπλευρος προβληματισμός των καθηγητών της Πληροφορικής έχει σαν απώτερο σκοπό, την δημιουργία στο περιβάλλον του σχολείου, μιας ιδιαίτερης κουλτούρας για την αντιμετώπιση θεμάτων διδακτικής της Πληροφορικής.