ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα :

   
Όνομα :
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail address:
Ποσόν Συμμετοχής : x 10.000 δρχ.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε το ποσό στο λογαριασμό της i-Force Communications στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Παγκρατίου 2040/Νο 5040010492882 και αποστείλετε το καταθετήριο στο fax: 210362 8750