ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΦΥΙΑ"
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2003
Ξενοδοχείο, HOLIDAY INΝ
(Μιχαλακοπούλου 50, Αμπελόκηποι)


Η Ελληνική ΜΕNSA σε συνεργασία με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε. με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουν την διοργάνωση του συνεδρίου:

«ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΦΥΙΑ»

Ποια είναι η MENSA
Η MENSA είναι μια διεθνής οργάνωση μη κερδοσκοπική που ιδρύθηκε το 1946 στην Αγγλία και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 110.000 μέλη παγκοσμίως.

Σκοπός της MENSA είναι μεταξύ άλλων η αναγνώριση και ανάδειξη της ανθρώπινης ευφυΐας προς όφελος της ανθρωπότητας και η συμβολή γενικότερα στην επικοινωνία και αλληλοκατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

Χορηγοί Επικοινωνίας : PC MAGAZINE , NETWEEK MAGAZINE, FOCUS MAGAZINE