Δελτίο Τύπου - Αθήνα 12 Μαρτίου 2008

Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ & ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ» - ΑΡΤΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Άρτας, η δεύτερη από τις τέσσερεις ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση και προώθηση των αρχών του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας, με κύριο στόχο τους μαθητές Λυκείου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν καθηγητές των τοπικών Λυκείων αλλά και φορείς της ευρύτερης περιοχής του Νομού Άρτας. Στο διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 300 μαθητές της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως και τις 15 Μαΐου 2008.

Την εκδήλωση χαιρέτισε με την ομιλία του ο κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής της Διεύθυνσης Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ο οποίος αναφέρθηκε στους πρωταρχικούς στόχους των Στρατηγικών του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας, τονίζοντας εξίσου την εκπαιδευτική τους διάσταση λέγοντας πως: «Ως ενήλικες αλλά και ως εκπαιδευτικοί, έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε στους νέους μας ένα καλύτερο αύριο που θα βασίζεται στην κατάκτηση της γνώσης, το σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας και την προστασία του περιβάλλοντος». Παράλληλα εξήρε το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου και την άριστη συνεργασία που υφίσταται ιδιαίτερα σε θέματα Παιδείας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτριος Πανοζάχος, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσίασε αναλυτικά τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές πρακτικές που αναμένεται να εφαρμοστούν στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναφερόμενος στο μαθητικό διαγωνισμό, ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε την έμπρακτη στήριξη όλων των καθηγητών για την προώθηση του διαγωνισμού καθώς και την ανάπτυξη του προβληματισμού, ως μια διαδικασία που επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τόνισε ότι η Ήπειρος είναι η πρώτη περιφέρεια Πανελλαδικά που εφαρμόζει πρόγραμμα άυλων επενδύσεων σε θέματα Παιδείας γεγονός που θα αποτελέσει και έργο πιλότο για αντίστοιχα έργα στο μέλλον. Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ζωή όλων που υπεισέρχεται η συνθήκη του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας χωρίς να το γνωρίζουμε.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Σπυρίδων Ευσταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο οποίος αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε το ζήτημα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής (Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συμβούλιο του Λουξεμβούργου), εστίασε εξίσου στην Συνθήκη της Λισσαβόνας παρουσιάζοντας τους στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδος αναφορικά με την απασχόληση. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά του σε πέντε τομείς πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν επείγουσες δράσεις: κοινωνία της γνώσης, εσωτερική αγορά, επιχειρηματικό περιβάλλον, αγορά εργασίας και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τέλος, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες Α.Ε, παρουσίασε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον μαθητικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στους 4 νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρωταρχικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως επιλογές της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας. Σε αυτό το διαγωνισμό οι μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου των γενικών και τεχνικών λυκείων θα καταθέσουν τις προτάσεις τους πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Οι πιο πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια που θα κατατεθούν θα βραβευτούν.

Τα έπαθλα των νικητών θα είναι δωροεπιταγές για είδη πληροφορικής και εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα. Μαρία Μπαλάφα.

Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε μετά το πέρας των παρουσιάσεων κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις από τους καθηγητές αλλά και τους τοπικούς φορείς, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο ουσιαστική υλοποίηση του προγράμματος. Η υλοποίηση όλου του διαγωνισμού έχει ανατεθεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού στην εταιρεία iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

LINKS: www.roe.gr/diagonismos


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2008 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 3392500
  • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας