Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011

Θέμα:« 6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ" »

  • ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ (39) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι εργασίες του 6ου επιστημονικού συνεδρίου «Αερομεταφορές - Παρόν & Μέλλον», κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: «Fast Track Επενδύσεις» & «Αερολέσχες και Γενική Αεροπορία». Η εκδήλωση οργανώθηκε από την iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) που εκπροσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις των ιπταμένων σε όλους τους επιμέρους δημόσιους τομείς (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ) με την ευγενική χορηγία του Διεθνούς Αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος".


Το κύριο μήνυμα που προέκυψε από το συνέδριο -ως κοινό συμπέρασμα όλων των ομιλητών- ήταν το ότι είναι πλέον επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη:

  • της αξιοποίησης όλων των τοπικών και περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μας, όσο το δυνατόν συντομότερα,
  • της άρσης των εμποδίων στην γενική αεροπορία,
  • της αλλαγής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που την διέπει,
  • της ενθάρρυνσης των νέων στην ενασχόληση με τον αεραθλητισμό
  • της ενίσχυσης των αερολεσχών ώστε να είναι βιώσιμες σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διαφάνειας
  • της ενίσχυσης των αερολεσχών για να συνεχίσουν το σημαντικό εθελοντικό κοινωνικό τους έργο (περιπολίες αεροπυρόσβεσης κλπ)
  • της καλύτερης απορρόφησης και διασύνδεσης των σπουδαστών και φοιτητών του αεροπορικού κλάδου στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα και όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα αναφερθεί επισταμένως στο συνέδριο από πλήθος ομιλητών τόσο από εξειδικευμένους αεροπορικούς φορείς όσο και από ειδικούς επιστήμονες του κλάδου η εθνική οικονομία χάνει αρκετά δισ.€ κάθε χρόνο από τη μη εκμετάλλευση της γενικής αεροπορίας στην χώρα μας, που είναι υπερ-πολύτιμα σε αυτήν την πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Δυστυχώς στις πτήσεις τους τα περισσότερα αεροπλάνα γενικής αεροπορίας (κυρίως από το εξωτερικό) παρακάμπτουν την χώρα μας σε όφελος πολλών γειτονικών χωρών, τα δε ελάχιστα ελληνικά έχουν στοχοποιηθεί από την πολιτεία παρότι ανήκουν σε άτομα μικρομεσαίων εισοδημάτων που έχουν ένα μοναδικό πάθος για την αεροπορία.


O Πρόεδρος της iForce Επικοινωνίες κ. Φωκίων Ζαΐμης, τόνισε ότι το συνέδριο "ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ" κλείνει φέτος έξη χρόνια από τη σύλληψη της ιδέας από μια μικρή ομάδα επαγγελματιών του χώρου των αερομεταφορών για τη δημιουργία ενός ενωτικού μη κερδοσκοπικού συνεδρίου με διεθνή χαρακτήρα, με τακτική παρουσία και σταθερή συμμετοχή στα δρώμενα των τομέων του χώρου των αερομεταφορών. Στις συναντήσεις αυτές έχουν δώσει το παρών όλοι οι βασικοί συντελεστές τουαεροπορικού κλάδου της χώρας μας αλλά δυστυχώς όμως απέχει ακόμη ή πολιτική ηγεσία του τόπου από την ουσιαστική συμμετοχή και μελέτη των θεμάτων, παραμένοντας όχι μόνον σε μια παθητική απραξία η οποία είναι οικονομικά επιζήμια για την χώρα αλλά και στην εμμονή διατήρησης αναχρονιστικών εμποδίων αντι-αναπτυξιακών όπως π.χ. φορολογικά αντικίνητρα, έλλειψη καυσίμων σε πολλά αεροδρόμια, μη πάταξη της υφιστάμενης διαφθοράς στα τοπικά και περιφερειακά αεροδρόμια και ανυπαρξία εξυπηρέτησης των πτήσεων για την γενική αεροπορία τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ξένα αεροπλάνα γενικής αεροπορίας, Με λίγα λόγια η χώρα μας εξακολουθεί να είναι μια εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένοντας σε λογικές και νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών.


Για άλλη μια φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών μέσω του χαιρετισμού που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Αριστείδης Μπουρδάρας απέφυγε τον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους του κλάδου της γενικής αεροπορίας και περιορίστηκε σε γενικόλογες επισημάνσεις για την επιθυμία ανάπτυξης του κλάδου. Στον χαιρετισμό του ο κ Γενικός ανέφερε μεταξύ άλλων, την ψήφιση του νόμου 3913/2011, που αφορά στην αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αεροδρομίων, με σκοπό τη διαχείριση και ανάπτυξη των ανατιθέμενων αεροδρομίων βάσει επιχειρηματικού πλάνου, την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία υδατοδρομίων στην ελληνική επικράτεια, την απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε όλους τους Ελληνικούς Αερολιμένες μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2011, την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων και τέλος την έκδοση νέου σύγχρονου και εναρμονισμένου με την Κοινοτική Νομοθεσία θεσμικού πλαισίου για την Ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.


Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ελευθέριος Καταρέλος παρουσίασε λεπτομερώς σειρά στατιστικών στοιχείων για τα διεθνή αεροδρόμια και ανέπτυξε τα ωφέλη αλλά και τα πιθανά προβλήματα των επερχόμενων ιδιωτικοποιήσεων. Ανέφερε ότι στα ελληνικά αεροδρόμια (με εξαίρεση τον ΑΙΑ) υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο πεδίο αύξησης των εσόδων από μη αεροπορικές δραστηριότητες και αυτό είναι το θετικό στην πιθανότητα αξιοποίησης τους (6,5% τα άλλα έσοδα στα ελληνικά αεροδρόμια σε σχέση με 44% κατά μ. όρο διεθνώς). Βέβαια θεωρεί λάθος την πιθανολογούμενη γκρουποποίηση στην εκμετάλλευση και ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων καθότι τα μικρά και κοστοβόρα αεροδρόμια θα αποτελέσουν παράγοντα πιθανής αποτυχίας των εν λόγω διαγωνισμών. Τα πολύ μικρά αεροδρόμια κυρίως της νησιωτικής χώρας δεν δύναται να μην έχουν κρατική επιδότηση για την λειτουργία τους καθότι το μέσο κόστος λειτουργίας τους ανά επιβάτη είναι εξαιρετικά υψηλό. Μόνον (18) από τα (39) πολιτικά αεροδρόμια έχουν άλλωστε πάνω από 100.000 επιβάτες τον χρόνο και μάλιστα όλα έχουν υψηλή εποχικότητα εκ των οποίων μόνον (7) είναι σήμερα πολύ ελκυστικά και άλλα (12) λίγο ελκυστικά (βάση χρηματοοικονομικών κριτηρίων) σε πιθανούς επενδυτές. Τέλος πρότεινε πέραν των ιδιωτικοποιήσεων και την ανάπτυξη και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την χρηματοδότηση των αεροδρομίων. Πάντως σε κάθε περίπτωση το μέλλον της ανάπτυξης των αεροδρομίων φαίνεται θετικό αν σκεφθεί κανείς ότι η χώρα μας με 39 αεροδρόμια υποδέχεται κάθε χρόνο συνολικά 40 εκ ταξιδιώτες (εκ των οποίων πάνω από τους μισούς στο ΑΙΑ) και μόνον ένα αεροδρόμιο στο Παρίσι δέχεται πάνω από 60 εκ. ταξιδιώτες το χρόνο.


Η εκπρόσωπος του Invest in Greece κυρία Ελευθερία Σιώζου ανέπτυξε με σαφήνεια τον νόμο FAST TRACK Ν3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις και τόνισε ότι η επένδυση από την στιγμή κατάθεσης του πλήρους επενδυτικού φακέλου στον Inv. in Greece και εφόσον εγκριθεί από την διυπουργική επιτροπή θα πρέπει εντός δυο μηνών να έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Τόνισε ότι αποτελεί ένα νέο εργαλείο εξυπηρέτησης των επενδυτών στη χώρα που μειώνει δραστικά την υφιστάμενη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις επενδύσεις.


Στο δεύτερο πάνελ με θέμα τις αερολέσχες ο κ. Ηρακλής Κωνσταντινίδης Έκτακτο μέλος , διοικητικού συμβουλίου Αερολέσχης Αθηνών και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας ανέφερε τα σημαντικά οφέλη από την ύπαρξη των αερολεσχών τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την χώρα και εξήρε ιδιαίτερα τον κοινωνικό τους ρόλο π.χ. στην από αέρος παρακολούθηση για πιθανές πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ. Βέβαια τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις αερολέσχες κυρίως λόγω ελλείψεων αλλά και παράλογων φορολογικών προστίμων.

Ο κ. Αντώνης Φελούρης Πρόεδρος του Συνδέσμου Χειριστών και Ιδιοκτητών Αεροπλάνων (ΣΧΙΑ) ανέπτυξε οξεία κριτική στην υφιστάμενη υπο-ανάπτυξη και παρεμπόδιση του κλάδου τόσο από φορολογικά αντικίνητρα όσο και από την Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που τείνουν να κατατάσσουν σε ''no fly zone'' για κάθε πιθανό επισκέπτη τη χώρα μας αλλά και ανέφερε και περιπτώσεις διαφθοράς σε τοπικούς αερολιμένες της χώρας σε βάρος αεροπλάνων της γενικής αεροπορίας. Τέλος ο Δρ. Κυριάκος Κουρούσης, Aircraft Engineering Specialist - Aviation Educator παρουσίασε την κατάσταση στις υπάρχουσες σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδιωτικές σχολές αεροπορικού ενδιαφέροντος και πρότεινε την σύζευξη και συνεργασία των σχολών αυτών με τις αερολέσχες για την κατ΄αρχήν άσκηση και εμπειρική εκμάθηση σειράς ειδικοτήτων. Ενδιαφέρουσα ήταν η αισιόδοξη νότα του κ. Anthony Kedros, πιλότου και εκπροσώπου του Συνδέσμου Ιπταμένων Αγροτών της Αγγλίας (Flying Farmers' Association) ο οποίος τόνισε ότι η χώρα μας είναι ιδανική για την ανάπτυξη της γενικής αεροπορίας τόσο λόγω άριστων καιρικών συνθηκών όσο και λόγω ύπαρξης τόσο πολλών περιφερειακών αεροδρομίων, εφόσον βέβαια γίνει πιο φιλική και σύγχρονη η αντιμετώπισή της από τις ελληνικές αρχές.


Κλείνοντας το συνέδριο ο πρόεδρος της Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.. αστυνόμος Γιάννης Συριόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον αεροπορικό χώρο είναι πολλά και ότι το συνέδριο προσπαθεί κάθε χρόνο για την σύνθεση διαφορετικών ιδεών ώστε να δυναμώσει η φωνή του κλάδου και να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι της Πολιτείας στην επίλυση των σχετικών προβλημάτων.


Το συντονισμό του συνεδρίου, έκαναν με επιτυχία, ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Αλέξανδρος Μοζ και ο διευθυντής του AVIATION NEWS και ειδικός σε αεροπορικά θέματα Δρ. Κώστας Ιατρού.


Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", οι εταιρείες CIEL AIRLINES , DIDAVIA, NTAFYL, IRA MEDIA και χορηγοί επικοινωνίας η εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, το περιοδικό ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ και η ηλεκτρονική έκδοση AVIATION NEWS .

 LINKS:

www.peipsady.gr

www.iforce.grΣχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.


© 2011 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης
iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

iForce Communications | Academias 28 | Athens GR-106 71 | T +30.210.339.2500-2
www.iforce.gr | info@iforce.gr

 

Αρχή Σελίδας