Δελτίο Τύπου - Πάτρα, 17 Φεβρουάριου 2006

Θέμα: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΚΟΛΑ- ΓΡΗΓΟΡΑ -ΣΤΑΘΕΡΑ


Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) στα πλαίσια του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» υλοποιεί το έργο «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ζήτησης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η προώθηση αυτή γίνεται με την ενημέρωση φορέων, ειδικών ομάδων - στόχων και κοινού για το θέμα καθώς και με επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προς την κατεύθυνση αυτή,  με την επιμέλεια της iForce Επικοινωνίες, το ΕΑΙΤΥ συνεχίζει την ολοκληρωμένη επικοινωνία με διαφήμιση και ενημερωτικές εκδηλώσεις στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, για την περίοδο 2005 - 2006.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει εκδήλωση στη Ναύπακτο και συγκεκριμένα στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, την Τετάρτη 12 Απριλίου και ώρα 17:45 - 21:00. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν οι: Γιάννης Νταουσάνης, Δήμαρχος Ναυπάκτου και Γεώργιος Κολοβός, Δήμαρχος Αντιρρίου. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας "ΕΜΠΡΟΣ" Ανδρέας Σταυρόπουλος θα συντονίσει το πρώτο πάνελ της ημερίδας (18:15-19:15) στο οποίο θα μιλήσουν οι κ.κ.: Αβέρκιος Βαφειάδης, Εκπρόσωπος ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και ΕΑΙΤΥ, Βασίλης Τριανταφύλλου, Προϊστάμενος τμήματος Τηλ/κών Συσ/των & Δικτύων, και ο Κων/νος Ρογκάλας Διευθυντής Marketing και Ανάπτυξης, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ERICSSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Στο δεύτερο πάνελ (19:30-20:30) για την Ευρυζωνικότητα και τις Εφαρμογές της στην ΠΔΕ η Νίκη Παπαδούλα, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, θα συντονίσει τους ομιλητές:  Γεώργιο Γούλα, Αντιδήμαρχο Ναυπάκτου, Ιωάννη Θωμόπουλο, Αντιδήμαρχο Ευπαλίου και Θανάση Ιωάννου, Δρ. Φυσικό - Τηλεπικοινωνιακό Μηχανικό ΟΤΕ.  

-Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-

HELPDESK: 801 11 22263 (801 11 BBAND)

LINKS: http://ru6.cti.gr/broadband


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2006 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10

Αρχή Σελίδας