Δελτίο Τύπου - Πάτρα, 18 Αυγούστου 2006

Θέμα: 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑ


Το ετήσιο συνέδριο "ΓΕΦΥΡΕΣ'', διοργανώνει η iForce Επικοινωνίες το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2006 στον Οργανισμό Λιμένα Πατρών (ΟΛΠΑ). Το συνέδριο αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ), τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αναμένονται σημαντικές παρουσίες στο συνέδριο οι οποίες θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Το ΙΝΑΔΕ υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να διεξαχθεί ανοικτός, ελεύθερος και ωφέλιμος κοινωνικός διάλογος για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Επικοινωνία-Συμμετοχή: 210-3392500-4 κυρία Αλεξάνδρα Κοτταροπούλου, office@iforce.gr

Link: www.inade.gr

Αργυρός Χορηγός: ΟΤΕ


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2006 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210-3392500-4 (κυρία Αλεξάνδρα Κοτταροπούλου)

Αρχή Σελίδας