Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008

Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες πολιτικές για την απασχόληση γυναικών» από την αναπτυξιακή σύμπραξη ΚΑΛΛΙΣΤΗ

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, θεσμικών φορέων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και αναπτυξιακών συμπράξεων, οργανώθηκε εχθές, ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες πολιτικές για την απασχόληση γυναικών» σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ημερίδα οργάνωσε η αναπτυξιακή σύμπραξη ΚΑΛΛΙΣΤΗ σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων-Ελληνικό Τμήμα (Ε.Ε.Δ) και την Ευρωπαϊκή Έκφραση και εντάσσεται στο Μέτρο 1.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών με καινοτόμες μεθόδους διείσδυσης στην αγορά εργασίας, του Β' κύκλου της Κ.Π. EQUAL.

O Πέτρος Εσκίογλου, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε το έργο της αναπτυξιακής Σύμπραξης ''Καλλίστη'', τις δυσκολίες και τα συμπεράσματά του ενώ ο Ηλίας Πέππας, από την Planet παρουσίασε προτάσεις πολιτικής για την απασχόληση των γυναικών. Οι προτάσεις επικεντρώνουν σε πέντε διαφορετικούς άξονες:

  1. Παροχή κινήτρων και ενίσχυση της υποδομής
  2. Διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές
  3. Αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  4. Εκπαίδευση και κατάρτιση
  5. Δομές Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Η σημασία της ύπαρξης ευελιξίας, η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας , η ύπαρξη μισθολογικής ισορροπίας στις συλλογικές συμβάσεις, η ένταξη διακριτών δεικτών στους κοινωνικούς απολογισμούς, αποτελούν ορισμένες από τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τους παραπάνω άξονες.

Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε, οι Στέλιος Καζνέσης, ΕΕΔΕΓΕ, Νίκος Γιαννής, ΑναΕυρωπαϊκή Έκφραση, Σάγια Τσαουσίδου, Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Γιώργος Ντάκος, STEDIMA, Nτίνα Θεοδώρου, Group Human Resources Director στον Όμιλο εταιρειών Mellon και η Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετέφεραν εμπειρίες και γνώσεις από τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους σε σχέση με την άυξηση της γυναικείας απασχόλησης κυρίως στον δημόσιο τομέα και της τρίτης οικονομίας. Οι πολιτικές των επιχειρήσεων με στόχο την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη διατήρηση στις επιχειρήσεις συντελούν προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης και διατήρησης γυναικών στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η έλλειψη σημαντικού αριθμού γυναικών στην ανώτατη ιεραρχία οργανισμών και επιχειρήσεων επιδρά αρνητικά στην τόνωση αλλά και στο είδος της γυναικείας απασχόλησης. Η Τρίτη οικονομία,σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αποτελεί τομέα που προσελκύει ιδιαίτερα τις γυναίκες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, πρακτικές όπως η ποσόστωση γυναικών σχετικά με την τόνωση της γυναικείας συμμετοχής σε χώρους όπως η πολιτική έχουν σχολιαστεί δυσμενώς αλλά τελικά θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν θετικά.

LINKS: http://www.equal-kallisti.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2008 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:

iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα

Tηλ: +30 210 3392500-10

Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας