Δελτίο Τύπου - 1 Νοεμβρίου 2004

Θέμα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ-ECO-LABEL


"Πράσινες" ετικέτες σε ρούχα: Διαφημιστική Εκστρατεία και Ημερίδες

Την επιμέλεια της παραγωγής του διαφημιστικού μηνύματος (Spot) για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και τη διοργάνωση ημερίδων με θέμα «eco-label το ΝΕΟ διαβατήριο για τα προϊόντα σας» υλοποίησε η εταιρία i-Force Επικοινωνίες.

Η διαφήμιση για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ECO LABEL) θα παρουσιαστεί στα Πανελλαδικά ΜΜΕ με την επιμέλεια της Ένωσης Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) τους προσεχείς μήνες. Επίσης η iForce Επικοινωνίες επιμελήθηκε των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, στις 20 και 21 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (Eco-label) στο ελληνικό κοινό και ειδικότερα στους εκπροσώπους της κλωστοϋφαντουργίας.

Η διαφήμιση και οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο έργο Eco-Textile, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life-Περιβάλλον. Το έργο υλοποιείται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), την εταιρία συμβούλων μηχανικών Sigma Consultants, την Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) και την Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που προωθούν την εφαρμογή του Οικολογικού Σήματος (Eco-label) στα κλωστοϋφαντουργικά και άλλα προϊόντα, ώστε να προαχθεί η οικολογική ευαισθητοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τι είναι το ECO-LABEL;
Το ECO-LABEL είναι το επίσημο οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση του λογότυπου της "μαργαρίτας" σε ένα προϊόν πιστοποιεί την φιλικότητα του στο περιβάλλον. Το Eco-label απονέμεται μόνο σε προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια που θέτονται και αναθεωρούνται από αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με αυτά πραγματοποιείται από ανεξάρτητους δημόσιους φορείς. Σήμερα υπάρχουν 220 προϊόντα πιστοποιημένα με Eco-label, ενώ κάθε μήνα πιστοποιούνται και άλλα προϊόντα. Σημαντική είναι η διάδοση του σήματος στη Γαλλία, Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Στην Ελλάδα έχουν ήδη πιστοποιηθεί 19 προϊόντα, κυρίως χρώματα και στρώματα. Οι βασικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη και η μείωση της ρύπανσης. Παράλληλα τα κριτήρια του εξασφαλίζουν καλές ποιοτικές προδιαγραφές και φιλικότητα στη χρήση.

LINKS: www.sepee.com, www.eco-textile.gr, www.etakei.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων, Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.

© 2004 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε :

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10

Αρχή Σελίδας