Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009

Θέμα: Tο αρχαίο Aίγιο, πρωτεύουσα του Κοινού των Αχαιών, υπό το φως των επιγραφών

Mε αφορμή την πρόσφατη έκδοση του τρίτου τόμου της σειράς AXAIA (ACHAIE) από τον καθηγητή A.Δ. Pιζάκη, η Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Αιγιαλείας (ΕΤ.Ε.Π.Α.) οργανώνει το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 19.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αιγίου, διάλεξη του καθηγητή Αθανασίου Ριζάκη, Διευθυντή Ερευνών του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας /ΕΙΕ, με θέμα «Tο αρχαίο Aίγιο, πpωτεύουσα του Κοινού των Αχαιών, υπό το φως των επιγραφών». Τον ομιλητή θα προλογίσει ο καθηγητής Αρχαιολογίας Π. Θέμελης.

Tο Aίγιο είναι ένας κατεξοχήν ιστορικός χώρος που κατοικείται, χωρίς διακοπή, από τα νεολιθικά χρόνια. H αρχαιότερη πόλη της Aχαΐας που φέρει το ίδιο όνομα ήδη από την εποχή της τρωϊκής εκστρατείας και είναι κτισμένη στον ίδιο πάντα χώρο, διαθέτει μιαν αξιοζήλευτη ιστορική συνέχεια (ιστορία 5.000 χρόνων) αλλά κυρίως ένα ιστορικό παρελθόν που θα το ζήλευαν πολλές πόλεις. Tο Aίγιο υπήρξε για περισσότερο από δύο αιώνες (373-146 π.X.) η θρησκευτική και πολιτική πρωτεύουσα μιας από τις αρχαιότερες ομοσπονδίες του αρχαίου κόσμου, του Kοινού των Aχαιών, γεγονός που προσέδιδε στην πόλη μιαν ιδιαίτερη αίγλη, σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων, αναταραχών και ανατροπών στην πολιτική γεωγραφία της Mεσογείου. H Aχαϊκή Συμπολιτεία που από μια τοπική ένωση των πόλεων της Aχαΐας επεκτάθηκε σταδιακά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο διαδραματίζει κατά την περίοδο αυτή έναν σημαντικό ρόλο στις περιφερειακές αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, ανήκει δηλαδή σε αυτές τις μεσαίες δυνάμεις που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν τις τύχες του κόσμου.

Παρά τις αναπόφευκτες καταστροφές και την απουσία συστηματικών ανασκαφών στο Aίγιο βρέθηκε και διασώθηκε ένας ικανός αριθμός αρχαίων επιγραφών των οποίων η αποκρυπτογράφηση και η ιστορική ερμηνεία προσφέρει νέες λεπτομέρειες στην συναρπαστική ιστορία της πόλης. Σε αντίθεση προς τα φιλολογικά κείμενα, τα οποία συχνά δεν είναι σύγχρονα με τα γεγονότα που αφηγούνται και είναι άκρως υποκειμενικά τα επιγραφικά είναι πιο αυθεντικά, άμεσα και σύγχρονα και παρέχουν πολύτιμες γνώσεις σε τομείς της δημόσιας αλλά και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων. H επιγραφική πρακτική στο Aίγιο, αλλά και αλλού, συνδέεται άμεσα με δύο παράγοντες. Την διάδοση της γραφής και τον αλφαβητισμό αλλά και τη διάδοση της δημοκρατίας, γιατί μόνο σε αυτό το πολίτευμα η διαφάνεια απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων.

Οι επιγραφές του Αιγίου μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα μερικές λεπτομέρειες από τη ζωή της αρχαίας πόλης, κάθε νέα ανακάλυψη αποτελεί μιαν έκπληξη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλ.: +30.210.339.2500-10 ή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 1, 25100 ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ. 26910-26062, ΤΗΛ-FAX: 210-8013713, adroulia@ath.forthnet.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2009 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 3392500
  • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας