Δελτίο Τύπου - 23 Μαρτίου 2004

Θέμα: "Πρότυπο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και αλουμινίου από τους νέους του Δήμου Δάφνης
Συνέδριο Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακύκλωση"


Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη η πρωτοβουλία της νεολαίας του Δήμου Δάφνης για ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου με σκοπό την αντιμετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία αλλά και με στόχο το οικονομικό όφελος από την ανακύκλωση Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρέμβασης των νέων της Δάφνης δεν αποτελεί μια απλή εφαρμογή αλλά πειραματίζεται σε νέες και πρωτοποριακές εφαρμογές επεμβαίνοντας με τρόπο ουσιαστικό στα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η εφαρμογή του προγράμματος στην οποία θα συμμετάσχουν σχολεία του Δήμου Δάφνης περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής αλουμινίου και χαρτιού έξω από κάθε σχολείο, ενώ κάθε δεκαπέντε μέρες θα γίνεται η περισυλλογή τους από ειδικό φορτηγό. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και στα πλαίσια του οποίου θα γίνει και συνέδριο από την iForce Επικοινωνίες για την εθνική στρατηγική για την ανακύκλωση με καλεσμένους ομιλητές τους κ. Γιώργο Σουφλιά, Υπουργό ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., τον κ. Πέτρο Φιλίππου, πρόεδρο της ΤΕΔΚ, τον κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκη, Δήμαρχο Δάφνης, εκπροσώπους από εταιρίες ανακύκλωσης κ.α.
Χορηγός, η εταιρία Spider Α.Ε.


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων, Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.

© 2003 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες, διαφήμιση και χορηγικές ευκαιρίες για την φετινή εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε με :

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10
  • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας