Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2005

Θέμα: Η Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ Viviane Reding στην Αθήνα -
"Επείγουσα επιτάχυνση για την ευρυζωνικότητα συστήνει η Επίτροπος"


"Για να εξασφαλίσει το μέλλον της, η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει και να αυξήσει τους ρυθμούς της οικονομικής της ανάπτυξης, μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της." Συγκεκριμένα, η κυρία Reding παρότρυνε τους παρόντες στην εκδήλωση εκπροσώπους αρμοδίων φορέων της χώρας μας να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. "Ο σχετικός νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθυστερεί αδικαιολόγητα από το 2002, με αποτέλεσμα την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παράλληλα, ο δείκτης διάδοσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών για την Ελλάδα, βρίσκεται στο 0,3%, δηλαδή στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 25, με μέσο όρο το 8%. Τον προσεχή Μάιο θα γίνει επανασχεδιασμός των στόχων της Λισσαβόνας και ανάμεσα στους νέους στόχους είναι και η διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 50% έως το 2010", τόνισε η αρμόδια Επίτροπος, επισημαίνοντας τη δεινή θέση της Ελλάδας να καλύψει το κενό από το 0,3% έως το 50% σε διάστημα πέντε ετών.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στον νέο ρόλο που ανέλαβε πρόσφατα (σύγκληση), ο οποίος εκτός από την επιμέλεια της ανάπτυξης υποδομών περιλαμβάνει και την φροντίδα για το περιεχόμενο (content). Η κυρία Reding υπογράμμισε την ανάγκη της Ευρώπης να ξεπεράσει το συντομότερο τα προβλήματα που την εμποδίζουν να είναι ανταγωνιστική ως προς τις ΗΠΑ και την Ασία, όπως οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η εκπαίδευση, κ.ά. "Η Ευρώπη δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματά της και ο δρόμος της ανάπτυξης περνά αναγκαστικά μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μόνο έτσι θα έχουμε πλούτο, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία".

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων η Λουξεμβούργια Επίτροπος κυρία Viviane Reding αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Information Society and Media) σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν προς τιμήν της το ελληνικό τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔ), η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 3ΝΕΤ, το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανάσιος Μπότσης και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ) με την επιμέλεια της iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Στα βασικότερα σημεία της ομιλίας της η κυρία Reding τόνισε:

 • Η συγχώνευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των οπτικοακουστικών μέσων και της κοινωνίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσφέρει την προοπτική για δημιουργικές και αναπτυξιακές συμπράξεις. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω πολιτικές που ενθαρρύνουν την καινοτομία, την δημιουργικότητα και την συμμετοχή για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
 • Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ώστε να οδηγηθούμε σε υψηλούς αλλά βιώσιμους και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ παράλληλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης και την παγκοσμιοποίηση. Βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας.
 • Για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι επενδύσεις στις ΤΠΕ ευθύνονται κατά 40% στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ε.Ε και κατά 60% στις ΗΠΑ. Τα πρόσφατα στοιχεία επίσης προτείνουν ότι το χάσμα παραγωγικότητας της Ευρώπης με τις ΗΠΑ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή και τη διάχυση των ΤΠΕ στην οικονομία.
 • Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική επίδοση με τρεις κύριους τρόπους: Πρώτον, με τις άμεσες επενδύσεις που γίνονται. Δεύτερον με την παραγωγή νέας τεχνολογίας: Αυτός ο κλάδος είναι σημαντικός οδηγός της αύξησης παραγωγικότητας. Το μέγεθος του έχει διπλασιαστεί από την αρχή της δεκαετίας του '90, επιτυγχάνοντας 8% του ΑΕΠ το 2000. Τρίτον, μέσω των εταιρειών που χρησιμοποιούν τεχνολογία: Η χρήση τεχνολογικών μέσων βοηθά στην βελτίωση της αποδοτικότητας των εταιρειών εφ' όσον συνδυάζεται με αλλαγές στην επιχείρηση και τις οργανωτικές διαδικασίες καθώς και με την βελτίωση των δεξιοτήτων.
 • Στην Ελλάδα πρέπει να επιτύχουμε αύξηση της διάχυσης της τεχνολογίας σε σύγκριση με την ΕΕ & τους παγκόσμιους ανταγωνιστές μας σε ρυθμό τουλάχιστον πάνω από 14% ετησίως.
 • Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα Ερευνητικά προγράμματα της Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιό μου περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών κονδυλίων για έρευνα στην Ε.Ε.. Ας μην ξεχνούμε ότι η έρευνα μας έχει οδηγήσει σε τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες όπως τα πρότυπα GSM ή τα ψηφιακά τηλεοπτικά πρότυπα αναμετάδοσης. Πρόσφατα το νέο AIRBUS κλπ. Το ίδιο και μέσα από προγράμματα όπως το MEDIA έχουν δημιουργήσει στον τομέα του περιεχομένου σημαντικά επιτεύγματα όπως ταινίες (π.χ. πρόσφατα το "Good Bye Lenin").
 • Θα προτείνω τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας Television without Frontiers Directive.
 • Θα εργαστώ με σκοπό να δημιουργηθεί μια νέα παγκόσμια στρατηγική (post-eEurope 2005 strategy) σε συνέχεια του e-Europe για μέχρι το 2010. Στόχος μας να έχει ο κάθε πολίτης πρόσβαση με διαφάνεια και ποιότητα στην πληροφορία για να εκπαιδεύεται και να επικοινωνεί.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 3ΝΕΤ Ιωάννης Ταλούμης, αναφέρθηκε στην κατάσταση του κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τονίζοντας ότι η χώρα μας πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Πρότεινε, μάλιστα ως μια λύση την απαλλαγή από τη φορολόγηση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. "Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να απελευθερώσουμε την δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Όπως ειδικότερα ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ιωάννης Ταλούμης οι κατευθύνσεις για τα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να είναι:

 • Κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς ποιοτική εκπαίδευση,
 • Κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς ιατρικά αρχεία,
 • Κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας"

Χαιρετισμό απηύθυνε ο επίτιμος πρόεδρος της διεθνούς Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ιωάννης Τσουκαλάς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση, Σπύρος Αβαρκιώτης, της απένειμε βραβείο για την προσφορά της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 3ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

 • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
 • Tηλ: 210.339.2500-4
 • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας