Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΤΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ EQUAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟY
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL του Γ΄ Κ.Π.Σ., οκτώ Αναπτυξιακές Συμπράξεις δημιούργησαν Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την ανάδειξη καινοτόμων διαδικασιών προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι αιτούντες άσυλο, οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οι οικονομικοί μετανάστες, οι ROM, οι νέοι που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση.

Στα πλαίσια αυτού του κοινού προγράμματος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Οδηγός Καλών Πρακτικών για την ενεργή εμπλοκή των ομάδων-στόχου στη διαδικασία επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης.
 • Εγχειρίδιο με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση εργοδοτών/συμβούλων επιχειρήσεων σχετικά με τους μηχανισμούς προώθησης στην απασχόληση που ακολούθησαν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
 • Εκπαιδευτικό πακέτο για επαγγελματίες-συμβούλους σχετικά με τα διαφορετικά μοντέλα επαγγελματικής τοποθέτησης.
 • Παραγωγή διαδραστικού υλικού για την εικονική απεικόνιση των εφαρμογών της Τ.Π.Ε. στις υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης.

Στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2008 στο Πολεμικό Μουσείο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν την απασχόληση από τον κο Απ. Δεδουσόπουλο, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και εισηγήσεις που αφορούν καινοτόμες διαδικασίες προώθησης στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Συμμετέχουσες Αναπτυξιακές Συμπράξεις:

 1. Α.Σ. ΙΘΑΚΗ.
 2. Α.Σ. ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ.
 3. Α.Σ. ΑΙΣΧΙΝΗΣ.
 4. Α.Σ. ΕΝΤΑΞΗ.
 5. Α.Σ. ΚΑΛΛΙΣΤΗ.
 6. Α.Σ. ΔΙΚΑΔΙ ROM.
 7. Α.Σ. EMIGRANTS AGRO-JOBS.
 8. Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EMPLONET.

Το spot του συνεδρίου:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο:
Κυρία Χατζηγαρυφάλλου Ευφροσύνη, 2310 994283 - 6974302574.


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2008 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
 • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
 • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
 • Tηλ: +30 210 3392500
 • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας