Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2003

Θέμα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ : ''Τρέφοντας το Μυαλό Πολεμώντας την Πείνα''


Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Επιτροπή "Καλλιεργώντας τον Νου Πολεμάμε την Πείνα-Feeding Minds Fighting Hunger" του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) του Ο.Η.Ε., ξεκινά πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ιδιαίτερα της νέας γενιάς στην Δυτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα επ΄ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Πείνας (16 Οκτωβρίου 2003) θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό βιβλίο που διανέμεται παγκοσμίως και διδάσκεται στα σχολεία με θέμα την πείνα και τον υποσιτισμό.

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στη Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στην αίθουσα του ΕΛΚΕΠΑ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2003 και ώρα 18:00 με καλεσμένους τους καθηγητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας και είναι ανοικτή στα ΜΜΕ. Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Χρήστος Ζαχόπουλος. Σκοπός του βιβλίου είναι να υπενθυμίσει, να ενημερώσει και να θέσει στις κοινότητες, διεθνείς και τοπικές το πρόβλημα του υποσιτισμού και της πείνας εκατοντάδων εκατομμυρίων συνανθρώπων μας και να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες, τους νέους, τις εκπαιδευτικές κοινότητες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Ελλάδα είναι η 8η χώρα παγκοσμίως που το μεταφράζει στην εθνική της γλώσσα. Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καθηγητών ώστε να μπορέσουν να μεταβιβάσουν στη νέα γενιά καίρια θέματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα ακόμα και σήμερα όπως είναι ο υποσιτισμός, η φτώχεια και η πείνα.


Link: www.feedingminds.org


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων, Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλ.: +3.010.339.2500-10

© 2002 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Αρχή Σελίδας