Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2003

Θέμα: Η Νέα Κινεζική Χρονιά --- Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.-ΚΙΝΑΣ στον Τουρισμό


''Την 1η Φεβρουαρίου είναι η Κινεζική Πρωτοχρονιά. Η χρονιά του προβάτου που θεωρείται "ήσυχη" μεν αλλά με ιδιαιτερότητες. Για την Ελλάδα είναι η χρονιά της Ελληνικής Προεδρίας και για την Κίνα, χρονιά ανακατατάξεων στην πολιτική της ζωή, μια και μετά το Μάρτιο, οπότε και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Κίνας ο Χού Τζιντάο, θα υπάρξουν σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Στα δικά μας, ελπίζουμε να υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην πολιτική (εμπορική εννοούμε) της Ελλάδος για την Κίνα, με νέο Εμπορικό Σύμβουλο, νέο Πρέσβη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, καινούργιο Γραφείο Τύπου και σε λίγο ελπίζουμε Γραφείο ΕΟΤ στο Πεκίνο. Εμείς επισημαίνουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις, μία στην Κίνα, την Ελληνική Πολιτιστική Εβδομάδα στο Πεκίνο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Μάιο 2003 το

''1ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας
Το Μέλλον του Τουρισμού στον 21ο Αιώνα: Η πρόκληση της Κίνας"

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 11-15 Ιουνίου 2003 στην Αθήνα με την επιμέλεια της εταιρείας iForce Επικοινωνίες ΑΕ.''

Αυτά δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κύριος Σταύρος Νικολακόπουλος που οργανώνει τις εκδηλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες : www.chinabusiness.gr.
Συμμετοχές και Χορηγικές Ευκαιρίες: Κυρία Ψιμάρνου, 210-339250


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει εταιρικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς πελατείας μας, στους τομείς της Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με επενδυτές και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Η διεθνής μας ομάδα από επαγγελματίες με τεχνογνωσία σε δίκτυα και στελέχη παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" στους εξής τομείς: Επικοινωνιακή Πληροφορική, Επενδυτική Τραπεζική και Εταιρικά Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Πολιτισμός και Ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζονται από ένα ιδιαίτερο IDEA LAB. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο αγοράς. Oι πελάτες μας περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου Fortune 500, διεθνείς εισηγμένες εταιρείες και δημόσιες και ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες που θεωρούν τη στρατηγική προσέγγιση και παρουσία ζωτική για την παγκόσμια οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε. Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30.210.339.2504
  • Φαξ: +30.210.339.2318

© 2002 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Αρχή Σελίδας