Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 2 Μαρτίου 2005

Θέμα: "Ευρωπαϊκή Διεύρυνση και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δυνατότητες Συνεργασίας"
ΤΟ ΙΝΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ


Την περασμένη Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λάτσειο Μέγαρο του Δήμου Πύργου ημερίδα, ανοικτή στο κοινό, με θέμα:"Ευρωπαϊκή Διεύρυνση και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δυνατότητες Συνεργασίας". Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ) και του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και διοργανώθηκε από την εταιρεία ιForce Επικοινωνίες και την ThreeG. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γαβρίλης Λιατσής. Οι ομιλητές (που έχουν άλλωστε και καταγωγή από το νομό Ηλείας) κ.κ. Διαμαντής Σεϊτανίδης, Πρόεδρος ΕΙΝ, Γ. Δ/ντης Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης, Φίλιππος Πιέρρος, τ. Ευρωβουλευτής, Ανώτερο Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργος Κασιμάτης, Διευθυντής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, Παναγιώτης Τριγάζης, Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού, Υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Νομικός, Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες με συντονιστή τον Πρόεδρο της iForce Επικοινωνίες Φωκίωνα Ζαϊμη όπου ξεχώρισε η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών της Ηλείας για τη μη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Σεϊτανίδης αναφέρθηκε στις κακές υποδομές που υπάρχουν σήμερα στην Ηλεία και στην απομόνωσή τους από την υπόλοιπη χώρα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην δημιουργία επενδύσεων σε υποδομές, στην καινοτομία και σε ανθρώπινους πόρους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι "Περιφερειακή σύγκλιση δε σημαίνει απλώς οικονομική εξομοίωση, αλλά και επένδυση σε τομείς που θα κάνουν την Ευρώπη διεθνώς ανταγωνιστική, όπως 1. επενδύσεις σε υλικές υποδομές (δρόμοι, τουριστικές εγκαταστάσεις), 2.επενδύσεις στην καινοτομία (η τεχνολογική επανάσταση αποτελεί μια νέα πραγματικότητα. Κάθε καινούρια ιδέα που εκμεταλλεύεται τα τεχνολογικά επιτεύγματα αμείβεται). 3. επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους (σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας)". Επιπλέον τόνισε ότι τα επόμενα έξι χρόνια θα είναι καθοριστικά για περιοχές όπως η Ηλεία. Επομένως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για ανάπτυξη τομέων, ιδιαίτερα ανταγωνιστικών, όπως οι μεταφορές, η προστασία του περιβάλλοντος, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη καθώς και η οικονομία που στηρίζεται στη γνώση. Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα ώστε τα νέα παιδιά της Ηλείας να μπορούν να ανταγωνιστούν τους νέους πολίτες των άλλων χωρών σε θέματα, όπως «η δια βίου μάθηση, η προαγωγή της απασχόλησης, η καταπολέμηση της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας, ο αγροτουρισμός, η βιολογική γεωργία και η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών». Με αυτό τον τρόπο η περιοχή της Ηλείας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική ώστε τα νέα παιδιά να μην την εγκαταλείπουν για να βρουν καλύτερη ζωή.

Ο κ. Πιέρρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της πιθανής συμμετοχής της Τουρκίας στην Ε.Ε. και τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει μια ψύχραιμη και αναλυτική συζήτηση και μελέτη για τα θετικά και αρνητικά για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια χωρίς λαϊκισμό και αφορισμούς από ¶μβωνος ενώ για το λόγο υστέρησης ανάπτυξης της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ανέφερε μεταξύ άλλων την δυσλειτουργία και την γραφειοκρατία των δημόσιων υπηρεσιών. Πάντως υπερασπίστηκε το έργο των πολιτικών εξ Ηλείας παρόλα τα σημερινά προβλήματα και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει κλίμα ομοψυχίας προκειμένου η Ηλεία να προχωρήσει σε καλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς, να γίνεται καλύτερη ενημέρωση από την Πολιτεία για τα ευρωπαϊκά θέματα, ενώ θετικός εμφανίστηκε στο θέμα δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό σύνταγμα και δεν θεωρεί επίκαιρη την συζήτηση για την πιθανή ευρωπαϊκή ένταξη της Ρωσίας.

Ο κ. Κασιμάτης ανέπτυξε το ρόλο του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ιδιαίτερα στην αμφίδρομη ενημέρωση δηλαδή των θέσεων του Ε. Κοινοβουλίου προς τους πολίτες αλλά και των απόψεων των πολιτών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ανέπτυξε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης (ΕΠΓ) που στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών και των προκλήσεων που προκύπτουν στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες της Ένωσης λόγω της συνεχούς διεύρυνσης. Είναι μια πρόταση προκειμένου να αποφευχθούν νέες διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη και να προωθηθεί η σταθερότητα και η ευημερία εντός και πέραν των νέων συνόρων της ΄Ενωσης. Σκοπός είναι μια προνομιακή σχέση στενής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες που θα οικοδομηθεί στην αμοιβαία δέσμευση σε κοινές αξίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ειρήνη, η σταθερότητα, η ασφάλεια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και η ευημερία σε έναν ευρύ κοινό χώρο.

Οι δυο θεμελιώδεις στόχοι για την επόμενη δεκαετία είναι :

  • Συνεργασία με τους εταίρους με στόχο τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία περιοχής γενικής ευημερίας
  • Στήριξη της προσφοράς της ΕΕ για συγκεκριμένα οφέλη και προτιμησιακές σχέσεις εντός ενός διαφοροποιημένου πλαισίου

Η προσέγγιση της ΕΕ μπορεί να βασιστεί μεταξύ άλλων στις ακόλουθες πρωτοβουλίες :

  • Επέκταση της εσωτερικής αγοράς και ρυθμιστικές δομές, Προνομιακές εμπορικές σχέσεις και άνοιγμα της αγοράς, Στενότερη συνεργασία για την πρόληψη και καταπολέμηση κοινών απειλών για την ασφάλεια, Μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή της ΕΕ στην πρόληψη των διαφορών και τη διαχείριση κρίσεων, Μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτιστικής συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης, Ενσωμάτωση στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, Νέα μέσα για προώθηση σταθερού κλίματος επενδύσεων, Υποστήριξη της ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, Τεχνική και οικονομική βοήθεια,
    Ο μακροπρόθεσμος στόχος θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ, χωρίς να τις προσκαλεί να γίνουν μέλη της.

Ο κ. Κοσμόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα της ενεργοποίησης πολιτικού Αεροδρομίου στο Επιτάλιο είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Όχι μόνο για την αυτονόητη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης προς τον Νομό, αλλά κυρίως λόγω των αναπτυξιακών ευκαιριών σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο που θα δημιουργήσει. Με τον τρόπο αυτό ο Νομός Ηλείας θα αυτονομηθεί τουριστικά από όμορους Νομούς οι οποίοι σήμερα αξιοποιούν την τουριστική κίνηση από και προς τον Νομό μας, θα αυξηθεί το ρεύμα των εισερχομένων επισκεπτών απευθείας από ξένες χώρες και κυρίως θα επιμηκυνθεί ο μέσος όρος ημερών διαμονής στις ξενοδοχειακές μας μονάδες. Κατά δεύτερον υποστήριξε ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες ώστε να ιδρυθεί στον Πύργο Πανεπιστημιακή σχολή ως παράρτημα του Παν/μιου Πελοποννήσου της Τριπόλεως, με ειδικότερα τμήματα Τουριστικής ανάπτυξης και Οικονομίας, Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού καθώς και τμήμα Πολιτισμικής τεχνολογίας και Ψηφιακών Πολυμέσων. Τρίτον τόνισε την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης κατά προτεραιότητα της οδικής υποδομής του Νομού και κυρίως του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος και πεπαλαιωμένων χαρακτηριστικών (έλλειψη διαχωριστικής νησίδας κλπ). Επίσης επισήμανε ότι έργα στο λιμάνι του Κατακόλου δεν έχουν φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο και ότι σε κάθε περίπτωση η δημιουργία σύγχρονης και ελκυστικής μαρίνας ιδιωτικών σκαφών θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Ο κ. Τριγάζης ανέφερε ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να διεξάγει δημοψήφισμα στο θέμα του Νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος ώστε να αποφασίσει ο έλληνας πολίτης για το κεφαλαιώδες αυτό θέμα αφού βέβαια προηγηθεί ενημέρωση για όλες τις πτυχές του θέματος από τα αρμόδια όργανα και δεύτερον τόνισε ότι η διεύρυνση πρέπει να γίνει με γνώμονα το συμφέρον και την ένωση των λαών της Ευρώπης ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλετικού χρώματος κλπ

LINKS: www.inade.gr, http://www.europarl.eu.int/home/default_el.htm


Σχετικά με το ΙΝΑΔΕ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε) αποτελεί προϊόν συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας καταξιωμένων μελών του κοινωνικού ιστού της Δυτικής Ελλάδας (κυρίως Νομοί Αχαιας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Ιόνια Νησιά).Μέσα από την δημιουργία, κατ’ αρχήν, ενός πλαισίου ανάλυσης, με την οργάνωση δημοσίων συζητήσεων και συναφών εκδηλώσεων ενημέρωσης, στοχεύει στην επεξεργασία και μελέτη οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Απώτερος στόχος του ΙΝ.Α.Δ.Ε. είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-4

Αρχή Σελίδα