Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Θέμα:«Πολιτικές για την Οικονομική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια- Έμφαση στον Πολιτισμό» - 10o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΦΥΡΕΣ 2010»

Το 10o ετήσιο συνέδριο "ΓΕΦΥΡΕΣ'' διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.) και η iForce Επικοινωνίες στο αμφιθέατρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ακρόπολης με την χορηγία του ΟΤΕ. Το συνέδριο διεξήχθη με τη συνεργασία της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων-Ελληνικό τμήμα, του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΙΠΑ) και του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το συνέδριο άνοιξε με την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΙΝ.Α.Δ.Ε κ. Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες του Ινστιτούτου για ουσιαστικό διάλογο χωρίς σκοπιμότητες και κομματικές παρωπίδες, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να είναι εξωστρεφής βασιζόμενη στον πολιτισμό της, το κλίμα, τον τουρισμό της αλλά και την γνώση (ανθρώπινο δυναμικό). Ενδεικτικά είπε, ότι η Δ. Ελλάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα με τα οποία θα μπορούσε να είναι η Καλιφόρνια της Ευρώπης. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Λευτέρης Αντωνακόπουλος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης.

Το συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Γ. Γραμματέας του ΙΝ.Α.Δ.Ε., ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι σήμερα, το ΙΝΑΔΕ ανησυχεί για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και για τις σοβαρές ανισορροπίες που παρατηρούνται σε θεμελιώδη μεγέθη της. Μάλιστα, τα δεδομένα που ισχύουν στη δυτική Ελλάδα είναι πολλαπλασίως χειρότερα από αυτά του οικονομικού και διοικητικού κέντρου της Αθήνας. Πιστεύει ότι οι ανισορροπίες αυτές, σε συνδυασμό με την δημόσια υπερχρέωση, υπονομεύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και, κατ' επέκταση, διακυβεύουν και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΙΝ.Α.Δ.Ε καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους πολίτες της χώρας να ενσκήψουν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας τα οποία απαιτούν λύσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να σταματήσει η διασπορά πανικού από τα ΜΜΕ, όχι γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό, αλλά γιατί με τον τρόπο που προβάλλεται και συζητιέται μάλλον λάδι στη φωτιά ρίχνει, παρά ενημερώνει ψύχραιμα. Ειδικότερα, τόνισε ότι η πολιτική για την πολιτιστική ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με στρατηγική και ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας. Η ανυπαρξία έστω του ελάχιστου ελληνικού ''χρώματος/παρουσίας'' στη σημερινή πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης Κωνσταντινούπολη 2010 είναι απλό δείγμα της ανυπαρξίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον πολιτισμό από την Πολιτεία.

Ακολούθησε ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ο οποίος τόνισε ότι ενώ στο Γ' ΚΠΣ διατέθηκαν μέσω του προγράμματος Ε.Π. Πολιτισμός περί τα 480 εκ. ΕΥΡΩ, στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει για δράσεις πολιτισμού αντίστοιχο πρόγραμμα αλλά άξονες μέσω των οποίων ίσως θα μπορούσαν να ενταχθούν προγράμματα για τον πολιτισμό όπως π.χ. στον άξονα 4 (ψηφιακή σύγκλιση) ή 3 και 6 (ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση). Επίσης, παρουσίασε το μοντέλο της πολικής ανάπτυξης για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 ατόμων με βάση το οποίο κάθε περιοχή θα πρέπει να έχει μια διαφορετική προωθητική δραστηριότητα. Αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στους κλάδους του πολιτιστικού - δημιουργικού τομέα ο οποίος στην Ε.Ε. των 15 φθάνει τα 654 δις ευρώ (σε σχέση με τα 271 δις ευρω του κλάδου αυτοκινήτου!). Αναφέρθηκε σε νέες έννοιες, όπως η δημιουργική Οικονομία, Τάξη και Πόλη. Επίσης, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτισμός 2007-2013 που υπολογίζεται σε 400 εκ. ΕΥΡΩ για προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορίας έργων και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και ενθάρρυνση του διαπολιτιστικού διαλόγου. Τέλος, για την Ελλάδα τόνισε ότι χρειάζεται να γίνει Καταγραφή Δεδομένων και Ποσοτικών Στοιχείων του Πολιτιστικού - Δημιουργικού Τομέα, Οριοθέτηση του Πολιτιστικού - Δημιουργικού Τομέα σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο , Δημιουργία Φορέων σε Τοπικό Επίπεδο, Προώθηση του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, Σύνδεση της Δημιουργικής Τάξης κάθε Περιφέρειας με τον Κλάδο Ν.Τ.Π.Ε., Προβολή και Σύνδεση της Δημιουργικής Τάξης με την Τοπική Αγορά, Ενσωμάτωση του Πολιτιστικού - Δημιουργικού Τομέα στον Περιφερειακό Προγραμματισμό και στις Πολιτικές Τοπικής Ανάπτυξης, Αξιοποίηση Προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Πόρων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Πολιτισμός 2007- 2013.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννος Γραμματίδης, Πρόεδρος του Αμερικανικού Επιμελητηρίου για την Ελλάδα, αναφέρθηκε στο διαρκές πρόβλημα της πολυνομίας, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις εν γένει στην χώρα μας. Επίσης, αναφέρθηκε στο τραγικό φαινόμενο η Ελλάδα να καταλαμβάνει την 121η θέση σε ζητήματα ανταγωνισμού διεθνώς και πρότεινε να δημιουργηθούν επιχειρηματικά κέντρα που θα στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την προώθηση των επενδύσεων σε όλη την χώρα όπως περίπου και τα γνωστά Κ.Ε.Π.. Ακολούθησε ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας και Τομεάρχης Πολιτισμού της Ν.Δ., ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν για περιφερειακή ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στη σημαντική θέση του τουρισμού σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ανέφερε ότι χρειάζεται άνοιγμα στον κόσμο, η διεθνής δηλαδή προοπτική, στοχοθεσία και απήχηση καθώς και η δικτύωση. Ζήτησε την δικτύωση τόπων, εκδηλώσεων, φορέων και προσώπων, που ασχολούνται με τον τουρισμό. Τόνισε ότι η δικτύωση είναι μια επιτυχημένη ισορροπημένη επιλογή ανάμεσα στην απομόνωση και στην ισοπέδωση. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Γεννηματάς, τ. Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος υπήρξε έντονα επικριτικός με την αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων δεκαετιών, έως και σήμερα να δημιουργήσει τις δομές που απαιτούνται, οι οποίες θα προωθήσουν την ανάπτυξη. Ως βασική αρχή του για μια σωστή οικονομική ανάπτυξη θεωρεί την ύπαρξη ενός σταθερού και συνταγματικά κατοχυρωμένου φορολογικού νόμου με ορίζοντα εικοσαετίας παρά τις όποιες επιδοτήσεις που διαστρεβλώνουν την αγορά. Διαφώνησε με την αρχή της επικουρικότητας, διότι υποστήριξε ότι σε μία μικρή χώρα σαν την Ελλάδα και δεδομένης της ανικανότητας, της διαφθοράς αλλά και της ατολμίας σε τοπικό επίπεδο, η αποκέντρωση και η ανάπτυξη θα γίνει μόνον με κεντρικό σχεδιασμό ο οποίος θα βασισθεί στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Πρόσθεσε δε ότι τόσο ο μηχανισμός όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σήμερα ανεπαρκής και εν γένει αδρανείς. Ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με την Ιταλία και την απελευθέρωση των αρχαιολογικών χώρων όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην αγορά με την επίβλεψη των αντιστοίχων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Παράλληλα θεωρεί σημαντική την επικέντρωση της ανάπτυξης σε συγκεκριμένες υποδομές όπως το λιμάνι του Αστακού και όχι σε κάθε πόλη και λιμάνι παράλληλα δε την άμεση άρση του "cabotage''. Τέλος έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την παραγωγή πολιτιστικού έργου την ύπαρξη ήθους.

Ο κ. Βασίλης Πατρώνης, Επ. Καθηγητής, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα έρευνα σε δείγμα 600 ατόμων που πραγματοποιήθηκε από το σύλλογο αιτωλοακαρνάνων σπουδαστών σε νέους της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι παρ' ολο που εμφανίζονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον τόπο καταγωγής τους σε ποσοστό πάνω από 85% δυστυχώς θεωρούν ότι δε θα τους δοθούν οι κατάλληλες εργασιακές ευκαιρίες σε αυτόν και προτιμούν να φύγουν (67%) για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αιτίες της φυγής είναι κυρίως η απουσία χώρων αναψυχής, η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων, το οδικό δίκτυο, τα σχολικά κτήρια και η τοπική ανεργία και ο γενικότερος μαρασμός της υπαίθρου με κύριους υπαίτιους για αυτά τις κυβερνήσεις και την αδιαφορία των πολιτών. Σύντομη παρέμβαση στο συνέδριο έκανε ο Δρ. Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης, Σύμβουλος Χρηματοδοτήσεων, για την σπουδαιότητα των συνεταιριστικών τραπεζών.
Τέλος, το συνέδριο έκλεισε ο Πρόεδρος του ΙΝ.Α.Δ.Ε κύριος Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο οποίος χρησιμοποιώντας την δημοσιογραφική του ιδιότητα, αναφέρθηκε στην απαράδεκτα χαμηλή αναγνωσιμότητα (πώληση) εφημερίδων στην χώρα μας (τελευταία θέση στην Ευρώπη), την απαράδεκτη εικόνα των τηλεοπτικών ειδήσεων και τον γενικότερο εκχυδαϊσμό των ΜΜΕ που είναι δείγματα έλλειψης πολιτιστικού επιπέδου και παρακμής στη χώρα μας. Οι ευθύνες για την παρακμή αυτή βρίσκονται τόσο στην πολιτική ηγεσία της χώρας μας, στους πολίτες που πλέον δεν διαβάζουν αλλά και στους δημοσιογράφους που προτιμούν τον εντυπωσιασμό από την ψύχραιμη και έγκυρη πληροφόρηση.
Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου ήταν ο Ο.Τ.Ε. , υποστηρικτές ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και η εταιρεία fresscom ενώ χορηγοί επικοινωνίας το περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι PATRATV, η εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και οι εκδόσεις Κερπινή.


Το ΙΝΑΔΕ υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της ελληνικής περιφέρειας προκειμένου να διεξαχθεί ανοικτός, ελεύθερος και ωφέλιμος κοινωνικός διάλογος για την περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς επικοινωνιακές αντιπαλότητες και οι απόψεις των ομιλητών στις εκδηλώσεις του δεν εκφράζουν το ΙνστιτούτοLINKS:

www.inade.gr

www.iforce.grΓια περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κα. Ηλέκτρα Λάζαρη στο τηλέφωνο: +30.210.339.2500-4 · office@iForce.gr · kmamoli@iforce.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.


© 2010 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 3392500
  • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας