Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005

Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία-Πρόνοια" 2000-2006 και τo  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) διοργανώνουν Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο ξενοδοχείο "LEDRA MARRIOTT", την Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 9.00 π.μ.

Η συνάντηση συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης ογδόντα (80) χρόνων από την ίδρυση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ.: Νικήτας Κακλαμάνης, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Y.Υ.Κ.Α.), Μελέτης Τζαφέρης, Ειδικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α, Αθ. Κοσμόπουλος, Διοικητής -  Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α., Καθ. Γ. Χριστοδούλου, Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, Δ. Βαρτζόπουλος, Διοικητής - Πρόεδρος Β΄ Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε) Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. Καραντανάς Διοικητής - Πρόεδρος Γ' Δ.Υ.Πε..

Ομιλίες θα απευθύνουν διακεκριμένοι έλληνες και ξένοι επιστήμονες μεταξύ άλλων οι κ.κ.: M. de Vries: (Prof. Maastricht University), Former President World Federation of Mental Health «PsychiatricCareinPublicMentalHealth: PracticeandPolicyintheEraoftheDutytobeHealthy», Bill Wilkerson, (Pres. Inter. Business and Economic Round Table for Mental Health and Addiction, Toronto, CA) «Public Mental Health: Economic Opportunity and Human Progress», Κ. Ν. Μπάλλας, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ψ.Ν.Α.) «ΔημόσιαΨυχικήΥγεία: ΥγειονομικήΑσφάλειακαιΥγειονομικήΔημοκρατία», David Cooke, (Prof. Center for the Study of Violence, Glasgow, Caledonia), «Policy and Practice in the Management of Violent Offenders», Γ. Αλεβιζόπουλος, (Επικ. Καθηγητής Παν. Αθηνών) «Η Ψυχιατρική Αντιμετώπιση των Ακαταλόγιστων Παραβατών», Giuseppe Ducci (ROME, Inst. Psychiatry), «Current Advances: the Italian (Rome) Experience in Community and Emergency Psychiatric Care», Hans Timmermans, (Dir. Ambulatory Care System (RIAGG) Maastricht, NL), «Operationalising Community Care Policy in Complex Settings», Marc Morival, (Dir. Fund of Relief and Development, Sri Lanka), «Partners in Public Mental Health: Governments and NGO Cooperation at the Local Level, Π. Σακελλαρόπουλος, (Ομότιμος Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων),  «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Κυβέρνηση και ΜΚΟ», Β. Μούγια, (Δ/ντρια Νοσηλευτικής Ψ.Ν.Α.), «Η Εξειδικευμένη Νοσηλευτική Ψυχιατρική Γνώση στην Πραγματικότητα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης», Ν. Κατσάνου, (Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.), «Μετασχηματισμός Χρονίων Ψυχιατρικών Τμημάτων του Ψ.Ν.Α. σε Εξωνοσοκομειακή Δομή», Περ. Πατεράκης, (Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α.), «Η Μετεξέλιξη του «Δρομοκαιτείου» κατά την Τελευταία Δεκαπενταετία», Κ. Κόντης, (Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ψ.Ν.Α.),«Ο Μετασχηματισμός ενός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου (Ταινία)».

Σημείωση για τους Συντάκτες :
Το ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006 και το πρόγραμμα Ψυχαργώς Β' Φάση αποτελούν φιλόδοξα προγράμματα του ΥΥΚΑ, στα πλαίσια των οποίων ήδη :

  • Μετασχηματίζονται τέσσερα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα οποία ολοκληρώνουν τον ιστορικό τους κύκλο ως Άσυλα (Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ΘΨΠ Χανίων, ΘΨΠ Κέρκυρας, ΘΨΠ Τρίπολης).
  • Δημιουργούνται Ψυχιατρικά και Παιδοψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, συστήνονται Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τίθενται σε λειτουργία Κέντρα Ημέρας και  Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ιδρύονται Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί.
  • Αυξάνονται οι μονάδες (Ξενώνες ή Οικοτροφεία) , Προστατευμένα Διαμερίσματα και προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για την υποδοχή ατόμων μετά από μακροχρόνια παραμονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.

Περισσότερες πληροφορίες στα www.ygeia-pronoia.gr  και  www.msu.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10
  • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας