Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2005

Θέμα: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ -

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία-Πρόνοια" 2000-2006 και τo Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) διοργανώνουν Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο ξενοδοχείο "LEDRA MARRIOTT", την Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 9.00 π.μ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 13:00 στην αίθουσα ΜΗΛΟΣ, LEDRA MARRIOTT, Συγγρού 115.

Στην συνέντευξη θα παρευρεθούν οι κ.κ.: Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Διοικητής -  Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α., Καθηγητής Κώστας Μπάλλας, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ψ.Ν.Α.) και οι διεθνούς φήμης καθηγητές ψυχιατρικής:
Martin de Vries: (Prof. Maastricht University), Former President World Federation of Mental Health
Bill Wilkerson, (Pres. Inter. Business and Economic Round Table for Mental Health and Addiction, Toronto, CA), Giuseppe Ducci (ROME, Inst. Psychiatry), Hans Timmermans, (Dir. Ambulatory Care System (RIAGG) Maastricht, NL), Marc Morival, (Dir. Fund of Relief and Development, Sri Lanka).

  • Η συνάντηση συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης ογδόντα (80) χρόνων από την ίδρυση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες στα www.ygeia-pronoia.gr  και  www.msu.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10
  • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας