Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005

Θέμα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας σεμινάριο ενημέρωσης των εκπροσώπων των Δήμων Αχαϊας και Ηλείας για το νέο νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε για τους Αλλοδαπούς. Το νέο καθεστώς ισχύει από 1.1.2005. Οι δήμοι θα λάβουν μηχανογραφικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει η εταιρεία Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παραλάβουν και καταχωρήσουν όλες τις αιτήσεις των αλλοδαπών στην Ελλάδα.
Στην ενημερωτική ημερίδα χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος δ.σ. της ΔΑΕΜ Φωκίων Ζαΐμης που τόνισε ότι η ΔΑΕΜ συμβάλει στην προσπάθεια για την διαχείριση των αιτήσεων των αλλοδαπών με το πληροφοριακό σύστημα που ανέπτυξε για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως τόνισε ''Το πρόγραμμα λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία στο κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων και συνέβαλε στην γρήγορη έκδοση των αδειών. Το πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νέου Νόμου, θα εγκατασταθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας''. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση του νέου νόμου από τους εκπροσώπους του Υπουργείο Εσωτερικών κ.κ. Γιάννη Ζανετόπουλο και Γιώργο Μωραΐτη και τεχνική ανάλυση του νέου προγράμματος από τεχνικούς της ΔΑΕΜ. Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των Δήμων

LINKS: www.iforce.gr , www.daem.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10

Αρχή Σελίδα