Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008

Θέμα: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου»
Εκδήλωση και Συνέντευξη Τύπου στις 12.30

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του έργου, με τίτλο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου» (Αίθουσα Διαλέξεων Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο).

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με Συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12.30.

Το έργο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου» εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μέτρο 1.3-Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού) και συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το έργο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των συλλογών του Ιδρύματος, με παράλληλη ανάπτυξη της υπάρχουσας μηχανοργάνωσης, αλλά και τη δημιουργία νέων, απαραίτητων δομών για τη λειτουργία του Έργου.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ενώ στελέχη του Ιδρύματος Ευγενίδου θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις λεπτομέρειες του έργου. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στον στόχο του έργου που ήταν να καταστήσει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και αξιοποιήσιμο για εκπαιδευτικές δράσεις, το πλούσιο αρχειακό υλικό και τις συλλογές του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, το υλικό που τεκμηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε είναι το ακόλουθο:
400 διδακτικά εγχειρίδια που συνεγράφησαν και εκδόθηκαν από το Ίδρυμα Ευγενίδου, περίπου 120.000 σελίδες.

  • 80 μουσειακά εκθέματα.
  • 50 ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία ή έντυπα του 18ου και 19ου αιώνα.
  • Αρχειακό υλικό σε μορφή διαφανειών (3000 slides 35mm και 1000 slides 5x7 cm).
  • 80 ώρες αναλογικών ταινιών και
  • 100 ώρες ήχου αποθηκευμένου σε μπομπίνες από παραστάσεις του Πλανηταρίου.

Η διάσωση, διατήρηση και διάθεση των συλλογών αυτών με ψηφιακά μέσα κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το υλικό στο οποίο είναι αποτυπωμένες (χαρτί, ταινίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.) παρουσιάζει προβλήματα φθοράς με την πάροδο του χρόνου, δυσκολία επανακυκλοφορίας και διάθεσής του στο κοινό, με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησής του από την τεχνική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας.

Για την υλοποίηση του Έργου αυτού, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής, συνδυάζοντας τοπικά και παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών με εξελιγμένο υλικό και λογισμικό, αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης.

Γραφείο Τύπου
Ευη Γαρδίκη: gardiki@eugenfound.edu.gr, τηλ.: 210 9469670
Λια Πανταζοπούλου: liap@eugenfound.edu.gr , τηλ.: 210 9469684


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2008 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Εταιρική Επικοινωνία & Επιμέλεια Οργάνωσης:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 3392500
  • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας