Δελτίο Τύπου - 6 Ιουνίου 2002

Θέμα: ''Πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση για τον Ελληνικό Τύπο''


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα "Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές προσεγγίσεις", που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 23-25 Μαΐου 2002.

Το συνέδριο που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., διοργανώθηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ).

Στο συνέδριο συμμετείχαν έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, προϊστάμενοι βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων, καθώς και συλλέκτες, πολλοί από τους οποίους είναι συνεργάτες του προγράμματος Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, το οποίο πραγματοποιείται στο ΚΝΕ/ΕΙΕ.

Θεματικές του συνεδρίου ήταν οι ακόλουθες :

  • Α΄ Ο Ελληνικός Τύπος (ελληνόγλωσσος - ξενόγλωσσος).
  • Β΄ Ο Τύπος, ο κόσμος του και η ροή της είδησης.
  • Γ΄ Πρωτεύουσες και Περιφέρεια.
  • Δ΄ Διασπορά και Ομογένεια.
  • Ε΄ Ο Τύπος, εργαλείο έρευνας. Συλλογές και ηλεκτρονικά Αρχεία.

Οι θεωρητικές εισηγήσεις και τα ανοικτά εργαστήρια που πλαισίωναν κάθε θεματική ενότητα έδωσαν τη δυνατότητα διευρυμένης ανάπτυξης επιμέρους θεμάτων. Διατυπώθηκαν απόψεις και προτάθηκαν προσεγγίσεις που προήγαγαν το διάλογο αναφορικά με τη σημασία του ελληνικού Τύπου ως φορέα διανοητικών διαδικασιών και πολιτισμικών στάσεων κοινωνικών ομάδων ή εθνο-πολιτισμικών οντοτήτων. Πολύ κατατοπιστική ήταν η εισήγηση του Λέοντα Καραπαναγιώτη που παρουσίασε με ενάργεια την πορεία του ελληνικού Τύπου στον 20ο αιώνα, ενώ o καθηγητής Francois Moureau περιέγραψε τη μεθοδολογία που ακολούθησε η γαλλική επιστημονική ομάδα για τον καταρτισμό της αντίστοιχης Εγκυκλοπαίδειας του Γαλλικού Τύπου. Ειδικό ενδιαφέρον επίσης παρουσίασαν οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις για τον εξω-ελλαδικό Τύπο, φαινόμενο που εντοπίζεται σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας που συντόνισε η καθηγήτρια Αικατερίνη Κουμαριανού και πήραν μέρος οι Φίλιππος Ηλιού, Sally Miller, Francois Moureau, Ριχάρδος Σωμερίτης, Χριστίνα Ντουνιά, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Μαργαρίτα Δρίτσα. Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν θέσεις σχετικά με το ρόλο του Τύπου ως εκφραστή και διαμορφωτή συλλογικών ρευμάτων και νοοτροπιών και διατυπώθηκαν ορισμένες απόψεις, άλλες αισιόδοξες και άλλες λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον του Τύπου γενικότερα.

Την επιμέλεια της οργάνωσης του συνεδρίου είχε η εταιρεία iForce Επικοινωνίες AE (κα Βαρβάρα Ξυδού, Τ:+010.3392500-2, F:+010.3392318).

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν:

Υπουργείο Εξωτερικών
Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού
Υπουργείο Πολιτισμού
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Χορηγοί Επικοινωνίας:

ΚΕΡΔΟΣ - ΟΜΙΛΟΣ ANT1

Αρχή Σελίδας