Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2005

Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία-Πρόνοια" 2000-2006 και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) διοργάνωσαν Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι Δ. Βαρτζόπουλος, Διοικητής-Πρόεδρος Β' ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Διοικητής -  Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α., Καθηγητής Κώστας Ν. Μπάλλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α., Άννα Κανακάκη, Υπεύθυνη Δημοσιότητας, Στέλεχος μονάδας Α' Ε.Υ.Δ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων οι διακεκριμένοι ξένοι ομιλητές Marten de Vries, Prof. Maastricht University, Former President World Federation of Mental Health, Giuseppe Ducci, Inst. Psychiatry, Roma, Bill Wilkerson, Pres. Inter. Business and Economic Round Table for Mental Health and Addiction, Toronto, CA, David Cooke, Prof. Center for the Study of Violence, Glasgow, Caledonia, Hans Timmermans, Dir. Ambulatory Care System (RIAGG) Maastricht, NL και  Marc Morival, Dir. Fund of Relief and Development, Sri Lanka.

Στη διεθνή συνάντηση ανακοινώθηκε η ίδρυση του "Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων" με το διακριτικό όνομα "ΑΛΚΜΑΙΩΝ" με  πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής τον διάσημο καθηγητή Martin de Vries.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στο πρόβλημα της Ψυχικής Υγείας που λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις  στις περισσότερες χώρες του κόσμου,  με σημαντικές συνέπειες στις οικονομίες αυτών. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι αδυναμίες των χωρών αυτών να ανταποκριθούν στο πρόβλημα.

Επίσης, μετά από πολύωρη εποικοδομητική συζήτηση, οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι ο μετασχηματισμός της Ιδρυματικής Φροντίδας σε Κοινοτική Μέριμνα, πρέπει να γίνεται με όρους βέλτιστου λειτουργικού κόστους, δηλαδή οικονομικότερους και χαμηλότερους όρους λειτουργίας από ότι στα Ιδρύματα και τα Νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα ο κ. Giuseppe Ducci μίλησε για την επιτευχθείσα κατάργηση των ψυχιατρικών Νοσοκομείων στην Ιταλία και επισήμανε την σημαντικότητα της απόασυλοποίησης των ψυχικά διαταραγμένων ασθενών  σε συνδυασμό με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο κύριος Marc Morival σχολίασε τον ρόλο της κυβέρνησης στην Ψυχική Υγεία και τον τρόπο με τον οποίο πολιτικές αποφάσεις μπορούν να την επηρεάσουν. Την σημασία της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται η ψυχική νόσος για τις Εθνικές οικονομίες των κρατών τόνισε ο κύριος Bill Wilkerson καθώς επίσης πρότεινε μεθόδους για την βελτίωση αυτής. Ο κύριος  David Cooke έκανε λόγο για τα πιθανά αίτια της βίας καθώς και για τρόπους που αυτή μπορεί να διαχειρισθεί και να καταπολεμηθεί στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας των ακαταλόγιστων εγκληματιών. Ο κύριος Hans Timmermans, αναφέρθηκε στο Ολλανδικό παράδειγμα  και στην σχέση μεταξύ των διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των κοινοτικών  δομών και της ψυχικής υγείας. Ο κύριος Marten de Vries, έκανε μία ιστορική αναδρομή στα θέματα της ψυχικής υγείας καθώς και μία αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση για την ψυχική υγεία σε εκατόν ογδόντα πέντε χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization-WHO).  Επίσης αναφέρθηκε στα  σημαντικότερα προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο καθορισμός στρατηγικής για την ψυχική υγεία ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα.     

Τέλος, ως βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου αναφέρθηκε ότι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού και της πολιτείας είναι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης η οποία δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την αποασυλοποίηση και μόνον, δεδομένου ότι κρίσιμη παράμετρος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Σημείωση για τους Συντάκτες :
Το ΕΠ "Υγεία - Πρόνοια" 2000-2006 και το πρόγραμμα Ψυχαργώς Β' Φάση αποτελούν φιλόδοξα προγράμματα του ΥΥΚΑ, στα πλαίσια των οποίων ήδη :

  • Μετασχηματίζονται τέσσερα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα οποία ολοκληρώνουν τον ιστορικό τους κύκλο ως Άσυλα (Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ΘΨΠ Χανίων, ΘΨΠ Κέρκυρας, ΘΨΠ Τρίπολης).
  • Δημιουργούνται Ψυχιατρικά και Παιδοψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία, συστήνονται Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τίθενται σε λειτουργία Κέντρα Ημέρας και  Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ιδρύονται Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί.
  • Αυξάνονται οι μονάδες (Ξενώνες ή Οικοτροφεία) , Προστατευμένα Διαμερίσματα και προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για την υποδοχή ατόμων μετά από μακροχρόνια παραμονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.

Περισσότερες πληροφορίες στα www.ygeia-pronoia.gr  και  www.msu.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10
  • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας