Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005

Θέμα: ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»:
Ο ΣΤΟΧΟΣ «Ν+2» ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 180 EΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΩΣ 31.12.2005


Ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Καθ. Β. Ασημακόπουλος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για την προσέγγιση του στόχου 'ν+2' για το 2005, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Ο κ. Ασημακόπουλος ανέφερε ότι «η κάλυψη του στόχου 'ν+2' για το 2005 απαιτεί την καταγραφή επιπρόσθετων δαπανών 180 εκατ. ευρώ από όλους τους υλοποιητές των έργων (Υπουργεία, φορείς, οργανισμούς κλπ.)»

Το ύψος της απαίτησης προκύπτει από το σύστημα παρακολούθησης εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών αλλά και των υλοποιητών του Προγράμματος, το οποίο έχει καταρτίσει η  Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, και το οποίο απέσπασε τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Ασημακόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η προσπάθεια για το στόχο 'ν+2' του 2005, δεν σταματά παρά στις 31 Δεκεμβρίου. Σε αυτό τον αγώνα δρόμου, σήμερα χτυπάμε το «καμπανάκι» της τελευταίας στροφής. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την απόδοση καθενός από τους υλοποιητές ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση τον Ιανουάριο του 2006 θα κάνουμε τον απολογισμό.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2005 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Tηλ: 210.339.2500-10
  • Φαξ: 210.339.2318

Αρχή Σελίδας