Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2003

Θέμα: Ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2002 των μαθητών ΤΕΕ & ΣΕΚ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2002 από τις εταιρείες IFORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και PLOTIN TRAVEL ΑΕ. Οι δύο εταιρείες σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών υλοποίησαν 12 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα-Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Ρόδο, Καλαμάτα, Κοζάνη και Ορεστειάδα) με αντίστοιχες εκθέσεις έργων μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). Τα έργα που εκτέθηκαν συνολικά ήταν 145 και ήταν εντυπωσιακές και πρωτότυπες δημιουργίες που κατασκευάστηκαν από ομάδες μαθητών των ΤΕΕ και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με την συνεργασία των καθηγητών τους. Όλες οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν μεταφορές έργων και έκθεσή τους, ημερίδα και επίσημη τελετή βράβευσης νικητών, μεταφορά και φιλοξενία 770 συνολικά μαθητών και καθηγητών καθώς και επικοινωνία με τα περιφερειακά ΜΜΕ. Στις εκδηλώσεις υπολογίζεται ότι συμμετείχαν συνολικά πέραν των 9.500 ατόμων. Η ένωση των εταιρειών IFORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και PLOTIN TRAVEL ΑΕ επιθυμεί να ευχαριστήσει τους μαθητές, καθηγητές και εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ και του ΕΙΝ για την άψογη συνεργασία τους για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πολύ δύσκολου έργου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ). Ο μυθικός Δαίδαλος δάνεισε το όνομά του στο φιλόδοξο αυτό Πρόγραμμα, το οποίο αποδεικνύει τη σημασία που αποκτά για τη χώρα μας η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι μαθητές των ΤΕΕ και ΣΕΚ όλης της χώρας, με την καθοδήγηση και το συντονισμό των καθηγητών τους, κλήθηκαν να δουλέψουν ομαδικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ, για να κατασκευάσουν καινοτόμες τεχνολογικές και καλλιτεχνικές κατασκευές, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες των Περιφερειακών Εκθέσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια. Από τα 145 έργα που συμμετείχαν στις Περιφερειακές Εκθέσεις, τα 55 διακρίθηκαν και διαγωνίστηκαν στην Πανελλήνια Έκθεση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 21-24 Νοεμβρίου 2002. Στην τελετή απονομής βραβεύτηκαν έξι έργα των όποίων οι μαθητές και οι καθηγητές θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2003.

Περισσότερες πληροφορίες : www.ein.gr


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει εταιρικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς πελατείας μας, στους τομείς της Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με επενδυτές και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Η διεθνής μας ομάδα από επαγγελματίες με τεχνογνωσία σε δίκτυα και στελέχη παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" στους εξής τομείς: Επικοινωνιακή Πληροφορική, Επενδυτική Τραπεζική και Εταιρικά Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Πολιτισμός και Ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζονται από ένα ιδιαίτερο IDEA LAB. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο αγοράς. Oι πελάτες μας περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου Fortune 500, διεθνείς εισηγμένες εταιρείες και δημόσιες και ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες που θεωρούν τη στρατηγική προσέγγιση και παρουσία ζωτική για την παγκόσμια οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε. Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30.210.339.2504
  • Φαξ: +30.210.339.2318

© 2002 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Αρχή Σελίδας