Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001

Θέμα: "Νέες Τεχνολογίες και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια"

Με ιδιαίτερη επιτυχία έκλεισε τις εργασίες της η ημερίδα για τις "Νέες Τεχνολογίες & Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια" που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΠΥ). Αντικείμενο της ημερίδας ήταν να ανταλλαγούν απόψεις για την προετοιμασία των αποφοίτων των ΤΕΕ με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ το οποίο να προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Την ημερίδα χαιρέτησε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Πέτρος Ευθυμίου ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αναβάθμισης της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι η κυβερνητική απόφαση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και για τον σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης και δημιουργία 230 νέων εργαστηρίων Πληροφορικής. Στη συνέχεια ο κ. Σπύρος Μπακογιάννης, Πρόεδρος της ΕΠΥ, επεσήμανε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής στην αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΤΕΕ). Ο κ. Δρακούλης Φουντουκάκος-Κυριακάκος, γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΑ, στον χαιρετισμό του τόνισε το ενδιαφέρον των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Σέργιος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο κ. Γεώργιος Τσαμασφύρος, Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ, ο κ. Θανάσης Χατζηλάκος Ι.Τ.Υ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ο κ. Ιάκωβος Καρατράσογλου, Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ, ο κ. Βασίλης Σβολόπουλος, Ερευνητής Κ.Ε.Ε., ο κ. Θεόδωρος Πελέκης, Μηχ/γος-Μηχ/κος, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής της Αλουμίνιον της Ελλάδας, ο κ. Γεώργιος Ροπόδης, Αρχισυντάκτης του PC Magazine και ο κ. Γεώργιος Παρίκος, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχ/κος.

Ο κ. Σέργιος Θεοδωρίδης στην ομιλία του παρουσίασε τους στόχους της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να θέσει προβληματισμούς και να αναπτύξει σκέψεις για την επίλυση και αντιμετώπιση των αδυναμιών και προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από τους αποφοίτους των ΤΕΕ.

Ο κ. Γεώργιος Τσαμασφύρος εστίασε την ομιλία του στην συμβολή του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΠΕΑΕΚ στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της ΤΕΕ μέσω των νέων τεχνολογιών, ενώ ο κ. Θανάσης Χατζηλάκος ανέλυσε την στενότατη σύνδεση της ΤΕΕ με θέματα των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών, δηλαδή της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τους αποφοίτους της ΤΕΕ οι δεξιότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι άμεσο και σημαντικό επαγγελματικό προσόν ανεξαρτήτου ειδικότητας-πολύ περισσότερο όταν γνωρίζουμε ότι ο συσχετισμός μεταξύ ειδικότητας ΤΕΕ και πραγματικής εργασίας είναι μικρός και προτείνει τις εξής δεξιότητες: χρήση υπολογιστή σε εργασίες γραφείου, χρήση υπολογιστή ως εργαλείο επικοινωνίας, χρήση απλών λογιστικών πακέτων λογισμικού, αρκετή σε βάθος κατανόηση της τεχνολογίας και των εννοιών της πληροφορικής, χρήση υπολογιστή ως απλό εργαλείο συναλλαγών (ψηφιακή οικονομία: παραγγελίες αγαθών, εισιτήρια κ.λ.π.). Επίσης προτείνει να οργανωθεί η απόκτηση του Ευρωπαϊκού πτυχίου ECDL από τους μαθητές των ΤΕΕ μέσα στο σχολείο.

Ο κ. Ιάκωβος Καρατράσογλου στη συνέχεια πήρε τον λόγο και τόνισε ότι ζούμε σε μία περίοδο όπου η συνεχής ανατροπή αξιών και κανόνων της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας κινδυνεύει να μετατρέψει τον κοινωνικό χώρο σε πεδίο εντεινόμενης αστάθειας. Γι'αυτό πρώτος στόχος της πολιτικής στο πεδίο της εκπαίδευσης-κατάρτισης και αγοράς εργασίας, πρέπει να είναι η διερεύνηση του οπτικού της πεδίου και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολιτικών με συγκεκριμένο κοινωνικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική κινητικότητα χωρίς περιόδους ανεργίας, η ευέλικτη και σε μεγάλο εύρος απασχόληση στις διάφορες θέσεις εργασίας συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Η πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης είναι κοινό γνώρισμα των συνεχών και ραγδαίων οικονομικών, επιστημονικών, πολιτισμικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα διεθνώς όπως επεσήμανε στην ομιλία του ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιτυχούς πορείας και καταξίωσης αποτελεί ο βαθμός συνεργασίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Ο κ. Βασίλης Σβολόπουλος στην συνέχεια πήρε τον λόγο τονίζοντας ότι οι ερευνητικές πρακτικές ασκήσεις για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων προκύπτουν από συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών κέντρων, σχολείων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με στόχο την ερευνητική απασχόληση εκπαιδευτικών σε ερευνητικά προγράμματα και αποτελούν έναν από τους τρόπους βελτίωσης της κατανόησης των εκπαιδευτικών της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί μερικώς με ορισμένες δράσεις του 1ου ΕΠΕΑΕΚ (πρακτική άσκηση, προγράμματα κινητικότητας) και μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βλ. ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων).

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Θεόδωρος Πελέκης ο οποίος αναφέρθηκε στην "κρυφή" πτυχή της ΤΕΕ, τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου ένας εργαζόμενος, απόφοιτος ΤΕΕ να μπορεί να ενταχθεί επιτυχώς σε μία σημερινή επιχείρηση.

Ο ρόλος ενός "value added service provider" στο χώρο της Νέας Οικονομίας τόνισε ο κ. Θεόδωρος Ροπόδης έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως και η ίδια εταιρεία διαθέτει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που προέρχεται από τα περιοδικά τα οποία εκδίδονται από τον Όμιλο Εταιρειών Εκδόσεις Λυμπέρη.

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Παρίκος αναφέρθηκε στην εκδοτική παραγωγή στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο κλάδος της πληροφορικής παρέχει άριστες υπηρεσίες και προϊόντα στην ελληνική αγορά και στις γειτονικές χώρες όπως Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λ.π., ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο στον εκδοτικό κλάδο. Στον κλάδο εκδοτικής παραγωγής δραστηριοποιούνται κυρίως δύο ειδών επιχειρήσεις. Οι εκδοτικοί και οι εκτυπωτικές και βιβλιοδετικές εταιρείες. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την πρωτογενή παραγωγή του βιβλίου και οι εκτυπωτικές είναι οι άμεσοι συνεργάτες των εκδοτικών οίκων που αναλαμβάνουν την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των βιβλίων τους.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ:

 • IDEAL KIT
 • ΣΑΝΓΚΑΡΙ-ΚΑΜΑΛΑΚΗΣ
 • CIN
 • ΕΠΑΦΟΣ
 • LIBECOM
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ
 • CPI
 • ORACLE

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 • H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ :

 • iForce ΕΠΕ Επικοινωνίες
  κ. Μαργαρίτα Κωνσταντή
  Βουλής 14, 105 63
  Αθήνα Τ.Θ. 17 110, 100 24
  Τηλ: 210-3316478, Fax: 210-3316479

Συντονιστής της εν λόγω ημερίδας :

 • κ. Γεράσιμος Ζώτος, δημοσιογράφος.

Αρχή Σελίδας