Δελτίο Τύπου - Πάτρα, 8 Νοεμβρίου 2006

Θέμα: ΤΟ ΙΝΑΔΕ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος απέδειξε για άλλη μία χρονιά την ευαισθητοποίησή του απέναντι στις περιβαλλοντολογικές ανησυχίες των ημερών μας αφιερώνοντας μία από τις κεντρικές θεματικές του στο «Περιβάλλον». Με ομιλητές εξέχοντες προσωπικότητες του χώρου αναπτύχθηκαν θέσεις και μελέτες που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός δημιουργικού διαλόγου.

Ο Δρ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, που συντόνισε τη συζήτηση, έκανε μία τοποθέτηση πάνω στο θέμα των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών λυμάτων και λάσπης σε εδάφη καλλιέργειες και αστικά κέντρα στη Δυτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα ανέλυσε τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα αστικά λύματα που είναι  η άδρευση γεωργικών εκτάσεων, τοπίων και χώρων αναψυχής, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, η προστασία και ανάπλαση συγκεκριμένων περιοχών καθώς και η πυροπροστασία στα αστικά κέντρα. Τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ανακυκλωμένα υγρά απόβλητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για άδρευση φυτών που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Τέλος αναφέρθηκε διεξοδικά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης σε κάθε επιμέρους κατηγορία.

Η θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Περιβάλλον» ξεκίνησε με την ομιλία του Δρ. Γιώργου Μανούρη, Διευθυντή Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στις πτυχές διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κύριος Μανούρης τόνισε τη σημαντικότητα της συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), που είναι ένας θεσμός βάσει του οποίου, καταβάλλεται προσπάθεια να εκτιμηθούν, εκ των προτέρων, πάσης φύσεως (εκτεταμένες- περιορισμένες, άμεσες- έμμεσες, κ.λ.π) επιδράσεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), από έργα, δραστηριότητες, προγράμματα και πολιτικές.

Ο Δρ. Βασίλης Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Πατρών, παρουσίασε στη συνέχεια ένα μητροπολιτικό μοντέλο διακυβέρνησης της Περιφέρειας που θα επιτρέπει την διαφύλαξη των ευαίσθητων περιοχών και πόρων καθώς και την ανάδειξη ρεαλιστικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.Παρουσίασε μια δυναμική πολιτική διαχείρισης και υποστήριξης της λειτουργίας της γέφυρας που αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου αστικού χώρου από τη Ναύπακτο μέχρι τα νότια προάστια της πόλης των Πατρών και την προσπάθεια ανάδειξης της Πάτρας βάσει πληθυσμιακών μεγεθών σε μητροπολιτικό κέντρο, κάτι που συνεπάγεται τη δημιουργία μιας ισχυρής περιφέρειας και τη λειτουργία του μητροπολιτικού κέντρου με γνώμονα ένα πολυλειτουργικό χαρακτήρα (λιμάνι, υποδομές υγείας κ.τ.λ.).

 Ο Δρ. Δημήτριος Βαγενάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικών Συστημάτων Παν/μίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων στη δυτική Ελλάδα και τη σημασία και αποτελεσματικότητα των χαλικοδιυλιστηρίων. Αναλύοντας τη μελέτη του κατέληξε σε τρία κεντρικά συμπεράσματα, δηλαδή στο ότι με την χρήση των χαλικοδιυλιστηρίων επιτυγχάνονται υψηλοί ρυθμοί απομάκρυνσης των ρύπων χωρίς την προσθήκη εξωτερικής πηγής μηχανικού αερισμού, ελαχιστοποιώντας έτσι το λειτουργικό κόστος, ότι το πάγιο κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλό λόγω της απλότητας των χρησιμοποιούμενων συστημάτων
καθώς και ότι από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι αντιδραστήρες σταθερής κλίνης μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική λύση για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων αποβλήτων καθώς και δύσκολα αποδομήσιμων αποβλήτων.

Η κυρία Κλημεντία Καραγιάννη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ανέλυσε την περιβαλλοντική Διάσταση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε μελέτες στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού για την ρύθμιση της διάρθρωσης και της εξάπλωσης του οικιστικού πλέγματος των Δήμων με την ταυτόχρονη διαχείρηση του αστικού και εξωαστικού χώρου με στόχο τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και την προστασία και ανάδειξη του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του Ανδρέα Τσιλίρα, Εκδότη του περιοδικού «Περιβάλλον» που αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που αποτελούν, όπως χαρακτηριστικά είπε, δύο νέους «παίκτες» στη συζήτηση για το περιβάλλον.


Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου "Fortune 500", διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.
© 2006 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:
  • iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 3392500-10
  • Φαξ: +30 210 339 2318

Αρχή Σελίδας