Δελτίο Τύπου - 9 Σεπτεμβρίου 2002

Θέμα:

  • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ


Τετραμελής Επιτροπή του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κο Θαλή Μυλωνά, τον Αντιπρόεδρο κο Δημήτριο Κορέλλα, τον Γεν. Γραμματέα κο Ανδρέα Ζαΐμη και τη Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων κα Μάγδα Οικονόμου, αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στην έδρα του Ο.Η.Ε. σε Διεθνή Συνδιάσκεψη, με θέμα το "Ξαναχτίσιμο των Κοινωνιών που αναδεικνύονται μέσα από συγκρούσεις".

Η Επιτροπή αυτή, πέρα από τη συμμετοχή της στις εργασίες της Συνδιάσκεψης, έχει αναλάβει να επιτελέσει και ένα πολύ σοβαρό έργο, γιατί έπειτα από συνεννοήσεις του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Η.Ε., της παρεχωρήθη ειδικός χώρος εντός του κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών, από όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία, την Ολυμπιακή Εκεχειρία η οποία, ως γνωστόν, έγινε αποδεκτή με σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ιδρύθη εν συνεχεία με τη συνεργασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και το Διεθνές Κέντρο Εκεχειρίας με έδρα την Λωζάνη.
Επίσης, η ως άνω Επιτροπή θα ανοίξει και βιβλίο υπογραφών για την υποστήριξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από τις διάφορες αντιπροσωπείες, τις οποίες θα προσκαλέσει να υπογράψουν και θα διανείμει διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια.

Τέλος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται στη χώρα μας, να προβάλλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 από την έδρα του Ο.Η.Ε., διανέμοντας διάφορα διαφημιστικά έντυπα και αναμνηστικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων, Marketing και Πολιτικής Επικοινωνίας. Από την ίδρυση της εταιρείας το Νοέμβριο του 2000, η iForce Επικοινωνίες έχει κερδίσει μεγάλη απήχηση, καθώς και μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ''Fortune 500'', διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο
τηλ.: +30.210.339.2500-10

© 2002 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Αρχή Σελίδας