Δελτίο Τύπου - Αθήνα, Ιανουάριος 2002

Θέμα: Χορηγικό πρόγραμμα

Η εταιρεία iForce Επικοινωνίες ιδρύθηκε το 2000, με αντικείμενο τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και εταιρικής επικοινωνίας στον τομέα της Νέας Οικονομίας αλλά και ευρύτερες υπηρεσίες στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών. Η iForce Επικοινωνίες ΕΠΕ μετατράπηκε το 2001 σε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) και πρόσφατα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ψηφίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο θα ανέλθει σε ποσό 120,000 Euro με την εισαγωγή 10 νέων μετόχων.

Η iForce Επικοινωνίες εκτός από τις ειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας & επικοινωνίας προβάλει και έμπρακτα την κοινωνική της διάσταση. Έτσι μέρος των εσόδων της από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το 2001, διατέθηκαν στην Τράπεζα Τροφίμων και Ενδύσεως που έχει σκοπό την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των απόρων δημοτών της πόλεως των Πατρών και στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων το οποίο έχει σκοπό την οικολογική και πολιτιστική προστασία και ανάδειξη της Αλόννησου και την προστασία της μεσογειακής φώκιας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην:

  • Kα Βαρβάρα Ξυδού - τηλ: 210-3392502
  • Fax: 210-3392318

Αρχή Σελίδας