Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:
http://www.witsa.org
http://www.witsa.org/news/2-01.htm#16
http://www.tallshipsfestival.eu
http://www.tallshipsgreece.com
http://www.nsmagency.it