ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε αυτό το συνέδριο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την :

  • κ.Βαρβάρα Ξυδού : υπεύθυνη του συνεδρίου
  • Τηλέφωνο : 210-3392502