ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το συνέδριο αυτό είναι ένα διεθνές συνέδριο, του οποίου η εταιρεία μας έχει την επιμέλεια της οργάνωσης και έχει θέμα :

"First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering"

Το ανωτέρω συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αμερικανών Μηχανολόγων(American Society of Mechanical Engineers International/Greek Section)- ASME του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2001 στο καινούργιο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του συγκεκριμένου συνεδρίου, και του ASME International/Greek Section είναι να μεταφέρει τεχνογνωσία στην αγορά και να καλύψει το διάστημα μεταξύ θεωρίας και πράξεως, και όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες και στις υπό ανάπτυξη χώρες, να δώσει τη δυνατότητα στους μηχανολόγους και ερευνητές να ανταλλάξουν απόψεις και να παρουσιάσουν τις τελευταίες τους εργασίες σε όλα τα επίπεδα της Μηχανολογίας.

Ο κύριος ομιλητής του συνεδρίου είναι ο διεθνούς κύρους καθηγητής Ηλίας Γυφτόπουλος, Massachusetts Institute of Technology, (M.I.T).

Ήδη έχουν ανταποκριθεί για υποστήριξη και συμμετοχή, οι παρακάτω εταιρίες και οργανώσεις:

 • Ακαδημία Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Σύλλογος Μηχανολόγων-Μηχανικών
 • Τ.Ε.Ε.
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 • Νομαρχία Αχαΐας
 • Ελληνικά Σωληνουργία
 • ΤΙΤΑΝ
 • Ηρακλής
 • ΕΒΟ
 • ΟΣΕ
 • ALPHA BANK

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http://www.mech.upatras.gr/~asmeconf/