ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το συνέδριο διοργανώνει η εταιρεία μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ιδιωτικά και δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και με την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων.

Η εκδήλωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον χώρο της υγείας γενικότερα άλλα και για όλους όσους ενδιαφέρονται για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς πρόκειται να συγκεντρώσει σημαντικούς παράγοντες της Πολιτείας, εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής και ιατρικής οικογένειας, πολλούς εκλεκτούς επιστήμονες και απλούς πολίτες. Στο συνέδριο θα συζητηθούν εκτενώς οι νέες στρατηγικές στο χώρο της υγείας, οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών αλλά και οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται διεθνώς στα θέματα αυτά.

Ιδιαίτερη έμφαση και προβολή θα δοθεί από τα ΜΜΕ και τον ειδικό τύπο, μέσα από δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις και αφιερώματα. Επίσης το περιεχόμενο αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εταιρεία σας γεγονός που καθιστά το εν λόγω συνέδριο σημαντική ευκαιρία προβολής των στόχων, των προϊόντων και του έργου της εταιρείας σας.Η κα. Άννα Κατσιλέρου, (τηλ: 210 3392504) βρίσκετε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.