Διασκέψεις & Eκδηλώσεις

Η iForce Επικοινωνίες διαθέτει μοναδική εμπειρία όσον αφορά την turn-key οργάνωση της ανάπτυξης και διαχείρισης διασκέψεων, συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης και ειδικών εκδηλώσεων. Σας βοηθούμε να προσδιορίσετε το κοινό που έχετε ως στόχο, να αναβαθμίσετε τις παρουσιάσεις σας, να προεπιλέξετε τους συμμετέχοντες, να ρυθμίσετε όλες τις διαδικασίες μιας διάσκεψης και την παραγωγή μετά την εκδήλωση (π.χ. post follow-up, κάλυψη της εκδήλωσης στα μέσα ενημέρωσης και ανάλυση κόστους).
Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οργανώνουμε επίσης μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις και διασκέψεις που έχουν αντικείμενο συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας και περιοχές.

   

Εταιρική Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

Χρησιμοποιώντας το δίκτυο βάσεων δεδομένων της iForce Επικοινωνίες για συγκεκριμένους τομείς, είμαστε σε θέση να μεταδώσουμε τις ειδήσεις που αφορούν την εταιρία σας σε μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, μέσων ενημέρωσης, αναλυτών, χρηματιστών και χρηματιστηρίων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον βιομηχανικό τομέα, μας καθιστά ένα πολύτιμο μέσο μετάδοσης πληροφοριών, σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, δημόσιων σχέσεων και δημιουργίας/επαναπροσδιορισμού του Brand Identity.

   

Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης

Η στρατηγική σε σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης έχει ζωτική σημασία για οποιαδήποτε επιχείρηση. Η iForce Επικοινωνίες παρέχει παράγοντες-κλειδιά που εξασφαλίζουν την επιτυχία και καθιστούν το brand identity μιας εταιρίας αναγνωρίσιμο από το κοινό που έχει επιλεγεί ως στόχος. Διευκολύνουμε την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Στρατηγική & Σχεδιασμός όσον αφορά τα Μέσα Ενημέρωσης
 • Centric Διαφήμιση & Advertorial για το Εμπόριο & τα Προϊόντα
 • Συνεντεύξεις Τύπου και Ανακοινώσεις
 • Off-line και On-line Συνεντεύξεις & Διαφημιστικές Καμπάνιες
 • Διάλογοι στα Μέσα Ενημέρωσης με ένα δημοσιογράφο και έναν προσκεκλημένο
 • Αποστολή Άρθρων μέσω του Διαδικτύου για τους πελάτες μας

Σχέσεις με Επενδυτές

Η iForce Επικοινωνίες παρέχει Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σχετικά με το Marketing & την Επικοινωνία, Στρατηγικές λύσεις, Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων και Πληροφορίες σχετικά με την αγορά, που επικεντρώνονται σε επενδυτικές υπηρεσίες με συγκεκριμένους στόχους.

   

Δημιουργία Ομάδων Επηρεασμού (Lobbying)

Στη σημερινή παγκόσμια αγορά, η ενσωμάτωση ομάδων επηρεασμού είναι επιτακτική στο πλαίσιο οποιασδήποτε στρατηγικής. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η δημιουργία διαύλων διαλόγου για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η iForce Επικοινωνίες μπορεί να σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων αυτών σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, στους ακόλουθους τομείς:

 • Ειδικούς τομείς της Βιομηχανίας
 • Δημόσιες Υποθέσεις & Παρουσιάσεις
 • Πoλιτικές & Κυβερνητικές Υποθέσεις
 • Πολιτική Στρατηγική
 • Έρευνα στους ανωτέρω τομείς

Εξασφάλιση Έργων

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της iForce Επικοινωνίες συμμετέχει, υλοποιεί και συντονίζει επιλεγμένα Ιδιωτικά Έργα, Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων τομέων της ειδικότητάς μας.

Όλο το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοθέση έχει κατοχυρωθεί από την iForce Επικοινωνίες A.E. και όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα λογότυπα που αναφέρονται στο πλαίσιο του παρόντος, ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες ή/και οργανισμούς.