Δελτίο Τύπου - Αθήνα , 27 Απριλίου 2001

Ημερίδα " Διδακτική Μεθοδολογία της Πληροφορικής "

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2001, ημερίδα με θέμα: « Διδακτική Μεθoδολογία της Πληροφορικής» στο Αμφιθέατρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο).

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ημερίδα θα δώσει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της διδακτικής πράξης σε θεματικά αντικείμενα Πληροφορικής, τις μεθοδολογίες που ενσωματώνονται όπως και πιθανά εργαλεία λογισμικού. Ο πολύπλευρος προβληματισμός των καθηγητών της Πληροφορικής έχει σαν απώτερο σκοπό, την δημιουργία στο περιβάλλον του σχολείου, μιας ιδιαίτερης κουλτούρας για την αντιμετώπιση θεμάτων διδακτικής της Πληροφορικής

Για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης θα θέλαμε την αμέριστη βοήθεια σας με μία χορηγία. Για την συγκεκριμένη χορηγία, θα σας δοθεί ευκαιρία να προβάλλετε την εταιρεία σας εντός της αίθουσας, στο ένθετο υλικό που δίνεται στους συμμετέχοντες, στις προσκλήσεις και στα Δελτία Τύπου.